VCOV-infomateriaal

Tip: gebruik de zoekfunctie hierboven om vlot te vinden wat je zoekt!

Documenten

Titel Omschrijving
Hoe kunnen school en ouderwerking inzetten op geletterdheid? Er bestaat een ruim gamma aan ondersteuningsmogelijkheden voor laaggeletterde ouders. Hier gaan we in op hoe je met ouders rond geletterdheid kan werken op school en in de ouderwerking. Bekijken
Meewerken aan het gezondheidsbeleid Elke Vlaamse school moet een gezondheidsbeleid uitwerken: afspraken rond voeding, tussendoortjes en dranken, maar ook rond pesten en geestelijke gezondheid. In dit document vind je tips voor ouders en ouderwerkingen om mee te werken aan het gezondheidsbeleid van de school. Bekijken
Leerplan basisonderwijs ‘Zin in leren! Zin in leven!’ (ZILL) Sinds 1 september 2018 gebruiken de katholieke basisscholen het nieuwe leerplan: 'Zin in leren, zin in leven', afgekort ZILL. Bekijken
De website van je ouderwerking onder de loep Heeft de ouderwerking nog geen eigen website? Of wil je de bestaande website herwerken? De VCOV helpt je op weg met heel wat tips! Bekijken
Het medezeggenschapscollege Oprichting, bevoegdheden en werking van het medezeggenschapscollege Bekijken
Stappenplan voor de hersamenstelling van de schoolraad Om de vier jaar wordt de schoolraad opnieuw samengesteld. In dit stappenplan stellen we voor hoe je daar aan kan beginnen en waarmee je best rekening houdt. Bekijken
Overgaan of zittenblijven? Wie beslist? Wanneer kan een leerling wel of niet blijven zitten in het basis- en secundair onderwijs? Soms beslist de klassenraad of school, soms mogen ouders beslissen. Bekijken
Checklist Activiteiten Veilig Organiseren Zijn alle voorwaarden voor de verzekering, de veiligheid en de vergunning(en) van de activiteit in orde? Bekijken
De oudervriendelijke school - 8 criteria Wat kan oudervriendelijkheid inhouden? Op basis van acht criteria reiken wij een aantal kapstokken aan waaraan het oudervriendelijke karakter van de school kan worden opgehangen. Bekijken
Het belang van meertaligheid op school Verschillende onderzoeken benadrukken het belang van meertaligheid op school. We stellen graag de belangrijkste conclusies vanuit onderzoek voor. Bekijken
Kleutergeweld, wat kunnen ouders doen? Een kind dat agressief gedrag stelt, weegt heel zwaar op de schouders van ouders, ook bij de ouders van kinderen die het slachtoffer zijn. We beschrijven wat ouders en ouderwerkingen kunnen doen. Bekijken
Waar kunnen ouders terecht met klachten over de school? Het eerste aanspreekpunt voor een vraag/klacht over de school is de school zelf. Krijg je geen bevredigend antwoord? Dan zijn er diverse instanties waar je terecht kan. Bekijken
Stappenplan voor ouders: Heb je een probleem op school? Blijf er niet mee zitten! Beknopt stappenplan om een probleem op school aan te kaarten. Bekijken
De speelplaats herbekeken De schoolspeelplaats (her)aanleggen doe je niet op één dag! We verzamelden enkele nuttige tips om samen te bouwen aan een droomspeelplaats voor alle kinderen. Bekijken
Pesten aanpakken, wat kunnen ouders doen? Informatie over de rol van ouders bij de preventie en aanpak van pesten. Bekijken
Leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs Informatie over de organisatie van het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs Bekijken
Bednet - ouders getuigen Getuigenis van ouders over hun zoektocht naar aangepast onderwijs voor hun chronisch ziek kind Bekijken
Checklist financiën van een ouderwerking met een vzw-statuut Zijn de financiën van de vzw ouderwerking goed geregeld of maak je best bijkomende afspraken? Je kan het nagaan aan de hand van deze checklist. Bekijken
Checklist financiën van een oudercomité (feitelijke vereniging) Zijn de financiën van het oudercomité goed geregeld of maak je best bijkomende afspraken? Je kan het nagaan aan de hand van deze checklist. Bekijken
Checklist financiën van de ouderraad Zijn de financiën van de ouderraad op school goed geregeld of maak je best bijkomende afspraken? Je kan het nagaan aan de hand van deze checklist. Bekijken