VCOV-infomateriaal

Stappenplannen, inspiratie en informatie

Documenten

Titel Omschrijving
Samen werken aan zindelijkheid Is je kleuter nog niet zindelijk? Spreek hierover met de klasleraar. Het is belangrijk om thuis en op school eenzelfde aanpak te gebruiken. Bekijken
Werken met vrijwilligers 2.0 Werken met vrijwilligers is niet altijd evident. Toch zijn er veel kansen en mogelijkheden. Wat werkt en hoe pakken we het aan? Enkele inzichten en tips over vrijwilligerswerk. Bekijken
Digisprong De Vlaamse Regering wil de achterstand in het digitale onderwijs ombuigen in een voorsprong: de Digisprong. Men investeert 375 miljoen euro in een kwaliteitsvolle digitalisering in basis- en secundair onderwijs en een laptop of ICT-toestel voor leerlingen vanaf het 5e leerjaar. Bekijken
Oudercontact Tips voor ouders voor, tijdens en na het oudercontact. Ook de ouderwerking kan een belangrijke rol opnemen bij het organiseren en invullen van het oudercontact. Bekijken
Taalscreening en taalintegratietrajecten In de derde kleuterklas leggen alle kleuters een taaltest, de zgn. koala-test, af. Op basis van deze taalscreening kan een taalintegratietraject Nederlands gestart worden. Bekijken
Peer mediation Peer mediation is een methodiek om op te treden bij ruzies of conflicten tussen leerlingen. Het is een vorm van conflictoplossing, geen aanpak van pesten of pestgedrag. Bekijken
Ouders werven ouders: ledenwerving Nieuwe vrijwilligers werven is een uitdaging voor elke ouderwerking. Ben je op zoek naar nieuwe leden? Lees hier alle info en tips over ledenwerving. Bekijken
Haal het beste uit je ouderwerking: tips om te werken aan sfeer en verbondenheid Tips om te werken aan sfeer, verbinding en welbevinden in de ouderwerking en conflict voorkomen Bekijken
Kansarmoede op school: wat kan de ouderwerking betekenen? Tips en info voor ouderwerkingen om stil te staan bij kansarmoede en schoolkosten, o.a. giften via solidariteitsfonds of sociaal fonds Bekijken
De schoolraad: wie, wat, hoe? Alle info over de schoolraad Bekijken
Hoe kunnen school en ouderwerking inzetten op geletterdheid? Er bestaat een ruim gamma aan ondersteuningsmogelijkheden voor laaggeletterde ouders. Hier gaan we in op hoe je met ouders rond geletterdheid kan werken op school en in de ouderwerking. Bekijken
Meewerken aan het gezondheidsbeleid Elke Vlaamse school moet een gezondheidsbeleid uitwerken: afspraken rond voeding, tussendoortjes en dranken, maar ook rond pesten en geestelijke gezondheid. In dit document vind je tips voor ouders en ouderwerkingen om mee te werken aan het gezondheidsbeleid van de school. Bekijken
Leerplan basisonderwijs ‘Zin in leren! Zin in leven!’ (ZILL) Sinds 1 september 2018 gebruiken de katholieke basisscholen het nieuwe leerplan: 'Zin in leren, zin in leven', afgekort ZILL. Bekijken
De website van je ouderwerking onder de loep Heeft de ouderwerking nog geen eigen website? Of wil je de bestaande website herwerken? De VCOV helpt je op weg met heel wat tips! Bekijken
Het medezeggenschapscollege Oprichting, bevoegdheden en werking van het medezeggenschapscollege Bekijken
Stappenplan voor de hersamenstelling van de schoolraad Om de vier jaar wordt de schoolraad opnieuw samengesteld. In dit stappenplan stellen we voor hoe je daar aan kan beginnen en waarmee je best rekening houdt. Bekijken
Overgaan of zittenblijven? Wie beslist? Wanneer kan een leerling wel of niet blijven zitten in het basis- en secundair onderwijs? Wanneer kan een cognitief sterk functionerende leerling versnellen? Soms beslist de klassenraad of school, soms mogen ouders beslissen. Bekijken
Checklist Activiteiten Veilig Organiseren Zijn alle voorwaarden voor de verzekering, de veiligheid en de vergunning(en) van de activiteit in orde? Bekijken
De oudervriendelijke school - 8 criteria Wat kan oudervriendelijkheid inhouden? Op basis van acht criteria reiken wij een aantal kapstokken aan waaraan het oudervriendelijke karakter van de school kan worden opgehangen. Bekijken
Het belang van meertaligheid op school Verschillende onderzoeken benadrukken het belang van meertaligheid op school. We stellen graag de belangrijkste conclusies vanuit onderzoek voor. Bekijken