VCOV-infomateriaal

Tip: gebruik de zoekfunctie hierboven om vlot te vinden wat je zoekt!

Documenten

Titel Omschrijving
Voorbeelden van partnerschap in elke kamer van het participatiehuis Het participatiehuis is een model om naar ouderbetrokkenheid en -participatie te kijken. In elke kamer zetten we een voorbeeld om het partnerschap ouders, school (en leerling) te illustreren. Bekijken
Overzicht documenten, materiaal, aanbod ... voor buitengewoon onderwijs Verzameling links naar info op de VCOV-website specifiek over het buitengewoon onderwijs/voor ouders van kinderen in het buitengewoon onderwijs Bekijken
Overzicht documenten, materiaal, aanbod ... voor secundair onderwijs Verzameling links naar info op de VCOV-website specifiek over het secundair onderwijs/voor ouders van tieners Bekijken
Overzicht documenten, materiaal, aanbod ... voor kleuteronderwijs Verzameling links naar info op de VCOV-website specifiek over het kleuteronderwijs/voor ouders van kleuters Bekijken
Methodiek: reflecteren met snoepjes Als ouderwerking is het belangrijk om soms stil te staan bij wat je doet en gerealiseerd hebt. Of het nu gaat om een overlegmoment, het organiseren van een activiteit, het informeren van ouders, een uitwisselingsmoment met een andere ouderwerking, ... reflecteren kan je werking verbeteren. Bekijken
Wanneer en hoe klacht indienen bij de Klachtencommissie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen? Info over de behandeling van klachten en conflicten binnen het Katholiek Onderwijs Bekijken
Veranderen van school of studierichting Veranderen van leerjaar, studierichting of school kan onder bepaalde voorwaarden. Waar moet je rekening mee houden in het basis- en secundair onderwijs? Bekijken
De ouderraad: wie, wat, hoe? Alle info over de ouderraad Bekijken
De engagementsverklaring in het schoolreglement Welke wederzijdse afspraken staan er in de engagementsverklaring? Bekijken
Padlet bij het webinar van Wablieft 'bereik meer ouders met duidelijke taal' (9/11/21) Schrijftips voor duidelijke taal, info over geletterdheid, oefenteksten ... van Wablieft Bekijken
Financiën en aansprakelijkheid van de ouderwerking Hoe wordt er best omgegaan met de opbrengst van de activiteiten? Wat als er een ongeluk gebeurt? Een overzicht van de regels en aanbevelingen voor de ouderwerking in verband met financiën en aansprakelijkheid. Bekijken
Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting Komt er een BOS-decreet? Waarom en hoe toch samenwerken met andere schoolbesturen? Bekijken
Is je ouderwerking mee met STEM? Er wordt in de pers regelmatig gesproken en geschreven over het belang van ‘STEM’ in ons onderwijs en in onze samenleving. STEM is zo belangrijk voor onze toekomstige samenleving dat sinds 2012 sterk op werd ingezet. Lees hier wat STEM betekent en hoe jouw ouderwerking over dit thema kan meedenken. Bekijken
Goed verzekerd op school Wanneer komt de schoolpolis tussen? Wie is verzekerd? ... Bekijken
DPCC: planning en coördinatie van het Katholiek onderwijsaanbod Wanneer een schoolbestuur plannen heeft in verband met het oprichten of sluiten van scholen, moet het hiervoor een aanvraag indienen bij de DPCC. Ook ouders hebben een plaats in de DPCC. Bekijken
De modernisering van het secundair onderwijs Sinds 1 september 2019 is de modernisering van het secundair onderwijs gestart. Hoe ziet de eerste graad er nu uit? Wat verandert er in de tweede en derde graad? Bekijken
Ouderwerken in het secundair onderwijs Hoe krijg je ouders in het secundair onderwijs op school? Hoe maak je de secundaire school en haar ouderwerking toegankelijk voor alle ouders? Hoe kan de ouderwerking in het SO de stem van alle ouders vertegenwoordigen? Bekijken
Schoolreglement In het schoolreglement staan de wederzijdse rechten en plichten van de leerlingen, de ouders en de school. Naast het pedagogisch project en de engagementsverklaring, bevat het schoolreglement belangrijke informatie over de schoolorganisatie en de praktische afspraken. Bekijken
Hoe schoolkosten bespreekbaar maken op het inschrijfmoment? Het is belangrijk dat een school reeds bij het inschrijfmoment alle ouders informeert over de schoolkosten en betalingsmogelijkheden. Een inschrijfmoment op maat van kwetsbare ouders, komt alle ouders ten goede. Bekijken
Communicatie ouders-school: tips voor ouders en ouderwerkingen Do's en don'ts voor ouders en ouderwerkingen om de communicatie met de school te verbeteren. Bekijken