VCOV-infomateriaal

Stappenplannen, inspiratie en informatie

Documenten

Titel Omschrijving
Overzicht materialen en info over conflicten voorkomen en aanpakken Startpagina met verzameling links naar info op de VCOV-website over preventie en aanpakken van conflicten. We geven graag advies om klachten en onrust te voorkomen. Bekijken
Verwachtingen van de school ten aanzien van ouders: helder of troebel? Het is vanzelfsprekend dat er verwachtingen zijn tussen ouders, school en leerlingen. Maar zelden verwoorden scholen wat ze eigenlijk van ouders verwachten. Bekijken
Thuisbetrokkenheid Onderzoek duidt aan dat de betrokkenheid op de schoolloopbaan thuis het belangrijkste is: dus wat ouders thuis (niet) doen. In het participatiehuis situeert de thuisbetrokkenheid zich op de onderste bouwlaag. Bekijken
Schema: Als ouder in gesprek met de school over redelijke aanpassingen Denk je dat je kind extra zorg nodig heeft op school? Gebruik dit schema om er met de school over te praten. Bekijken
Duaal leren Bij duaal leren leert je kind zowel op school als op de werkplek. Op deze infopagina wordt meer informatie gegeven over duaal leren en kan je het webinar over duaal leren herbekijken. Bekijken
Voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) zijn jongeren van vreemde herkomst die in België aankomen zonder hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Zij kunnen rekenen op bijstand van een voogd voor alle stappen die verband houden met hun verblijf in België. De voogd volgt ook onderwijs op. Bekijken
Stappenplan oprichting ouderwerking internaat Een ouderwerking starten in een internaat? Bekijken
Huishoudelijk reglement ouderwerking internaat Voorbeeld van een huishoudelijk reglement voor de ouderwerking van een internaat Bekijken
Toestemmingsformulier online gespreksgroep voor ouders Een ouderwerking kan via een berichtenapp communiceren met de ouders van de school. Maar je mag enkel privégegevens delen mits toestemming. Bekijk hier de aandachtspunten bij het opstellen van een toestemmingsformulier voor een online gespreksgroep en een voorbeeld. Bekijken
Stop (cyber)pesten: wegwijzer voor ouders Wegwijzer van de 3 ouderkoepelverenigingen en Alles over Pesten om ouders op weg te helpen in de zoektocht naar hulp bij pesten (of cyberpesten) en conflicten die daaruit ontstaan. Bekijken
Voorbeelden van partnerschap in elke kamer van het participatiehuis Het participatiehuis is een model om naar ouderbetrokkenheid en -participatie te kijken. In elke kamer zetten we een voorbeeld om het partnerschap ouders, school (en leerling) te illustreren. Bekijken
Overzicht documenten, materiaal, aanbod ... voor buitengewoon onderwijs Verzameling links naar info op de VCOV-website specifiek over het buitengewoon onderwijs/voor ouders van kinderen in het buitengewoon onderwijs Bekijken
Overzicht documenten, materiaal, aanbod ... voor secundair onderwijs Verzameling links naar info op de VCOV-website specifiek over het secundair onderwijs/voor ouders van tieners Bekijken
Overzicht documenten, materiaal, aanbod ... voor kleuteronderwijs Verzameling links naar info op de VCOV-website specifiek over het kleuteronderwijs/voor ouders van kleuters Bekijken
Methodiek: reflecteren met snoepjes Als ouderwerking is het belangrijk om soms stil te staan bij wat je doet en gerealiseerd hebt. Of het nu gaat om een overlegmoment, het organiseren van een activiteit, het informeren van ouders, een uitwisselingsmoment met een andere ouderwerking, ... reflecteren kan je werking verbeteren. Bekijken
Wanneer en hoe klacht indienen bij de Klachtencommissie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen? Info over de behandeling van klachten en conflicten binnen het Katholiek Onderwijs Bekijken
Veranderen van school of studierichting Veranderen van leerjaar, studierichting of school kan onder bepaalde voorwaarden. Waar moet je rekening mee houden in het basis- en secundair onderwijs? Bekijken
De ouderraad: wie, wat, hoe? Alle info over de ouderraad Bekijken
De engagementsverklaring in het schoolreglement Welke wederzijdse afspraken staan er in de engagementsverklaring? Bekijken
Padlet bij het webinar van Wablieft 'bereik meer ouders met duidelijke taal' (9/11/21) Schrijftips voor duidelijke taal, info over geletterdheid, oefenteksten ... van Wablieft Bekijken