Schema: Als ouder in gesprek met de school over redelijke aanpassingen

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Als ouder in gesprek met de school over redelijke aanpassingen

Sommige kinderen hebben nood aan extra zorg of ondersteuning op school. Of het nu gaat om een leerling met leerproblemen, of om cognitief sterk functionerende leerlingen, er kunnen in veel gevallen en situaties noden zijn. De zorg kan gaan van zeer beperkt tot zeer uitgebreid. Een school kan heel wat zorg en ondersteuning aanreiken. We spreken ook wel over redelijke aanpassingen: het zijn aanpassingen die tegemoetkomen aan de noden van jouw kind. Maar welke redelijke aanpassingen zijn nodig? Hoe praat je hierover met de school en hoe maken jullie hierover afspraken?

Het document in bijlage kan jou als ouder helpen om met de school in gesprek te gaan over redelijke aanpassingen.Meer info

Ben je op zoek naar meer informatie over zorg op school? Bekijk dan zeker ons ABC:
- Redelijke aanpassingen
- Zorgcontinuüm
- Sticordi en Redicodi

In de FAQ's op onze website vind je een luik voor ouders met een kind met bijzondere noden. Je vindt er het antwoord op diverse vragen over bijvoorbeeld het ondersteuningsnetwerk, voorleessoftware en de overstap naar het buitengewoon onderwijs.

Op deze infopagina geven we je enkele tips voor een constructief gesprek met de school.

Feedback geven