Kalender

Geen afbeelding beschikbaar

Webinar 'Ontdek de voordelen van VCOV voor jouw ouderwerking en school'

Voorstelling van het VCOV aanbod voor ouders, scholen en ouderwerkingen

Meer informatie
Geen afbeelding beschikbaar

Webinar online pesten

Een initiatief van GO! ouders, KOOGO en VCOV in samenwerking met Veilig Online/Gezinsbond

Meer informatie
Geen afbeelding beschikbaar

Oudercafé 'Hoe krijg je geld in het laatje van je ouderwerking'

Een oudercafé over opbrengstactiviteiten voor ouderwerkingen

Meer informatie
Geen afbeelding beschikbaar

Webinar: mentaal welbevinden bij tieners

Een initiatief van GO! ouders, KOOGO en VCOV in samenwerking met de Scholierenkoepel en Prof. Dr. Marina Danckaerts

Meer informatie
Geen afbeelding beschikbaar

Webinar: mediawijsheid voor ouderwerkingen

Webinar: mediawijsheid voor ouderwerkingen

Meer informatie
Geen afbeelding beschikbaar

De Grote Voorleesdag voor ouders op school

Nodig ouders uit om op school te komen voorlezen in de week van 18 tot 22 november.

Meer informatie
Geen afbeelding beschikbaar

Webinar 'Naar een nieuwe schoolraad in 2025'

Vorming over de werking en de (her)samenstelling van de schoolraad

Meer informatie
Geen afbeelding beschikbaar

Webinar 'Schoolkosten Tellen'

Hoe kan een ouderwerking samen met de school werken aan een kostenbeheersend beleid en een oudervriendelijke communicatie?

Meer informatie
Geen afbeelding beschikbaar

Oudercafé 'Kostenvriendelijk werken in de ouderwerking'

Oudercafé over de rol van de ouderwerking bij de schoolkosten

Meer informatie
Geen afbeelding beschikbaar

Oudercafé 'Hoe kan de ouderwerking sensibiliseren over 'zware boekentassen'

Ouderwerkingen wisselen ervaringen uit over acties tegen (te) zware boekentassen op school

Meer informatie
Geen afbeelding beschikbaar

Webinar 'Ontdek de voordelen van VCOV voor jouw ouderwerking en school'

Webinar over het VCOV aanbod voor ouderwerkingen en scholen

Meer informatie
Feedback geven