Privacybeleid

Persoonsgegevens die wij verwerken

VCOV vzw verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens in het kader van ouderwerking en school
 • Gegevens Google Analytics voor onze website
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vcov.be, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

VCOV vzw verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • VCOV vzw analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • VCOV vzw verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de uitvoering van onze overeenkomst met de overheid.
 • Het afhandelen van uw betaling
Delen met anderen

VCOV vzw verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VCOV vzw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

VCOV vzw gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vcov.be. VCOV vzw zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

VCOV vzw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vcov.be

Copyright

VCOV vzw waakt over de betrouwbaarheid van de informatie die op de website gepubliceerd wordt. Daarvoor wordt de website naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Deze informatie is echter niet wettelijk tegenstelbaar. Enkel de reglementeringen en statuten van de ouderkoepel zijn rechtsgeldig.
De verstrekte informatie, gegevens en beelden zijn en blijven eigendom van VCOV. Niettemin mag u alle publieke informatie op deze website gebruiken, kopiëren, verdelen en verspreiden.
Deze laatste bepaling geldt niet voor de pagina “ouderinfotheek”. Dit gedeelte is enkel toegankelijk voor betalende leden van VCOV en de aanwezige informatie mag niet worden verspreid naar derden zonder voorafgaande toestemming van VCOV.
De VCOV website kan ook links naar andere internetsites bevatten. VCOV kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze websites.

Voorwaarden tot deelname aan de discussiefora
 • In de discussies mag u geoorloofde, persoonlijke en niet-commerciële berichten posten
 • De informatie moet relevant zijn voor de betrokken doelgroep: ouders van schoolgaande kinderen
 • Hou uw bijdrage kort, maximaal een A4’tje als u het in Times New Roman 12 pt. of Courier 10 pt. zou uittypen
 • Zijn niet toegestaan: onrechtmatige uitlatingen die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden; die discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn; die op een andere manier inbreuk plegen op de rechten van anderen,...
 • Geef uw volledige naam op - géén pseudoniem, en als u namens een organisatie wil reageren, de naam van die organisatie. Posts zonder volledige naam publiceren we niet
 • Politieke standpunten ontvangen wij dan weer graag in de vorm van een mededeling in onze mailbox (info@vcov.be).
 • Moties of manifesten nemen we hier niet op.
 • VCOV kan zonder kennisgeving geposte berichten van de weblog weren, als ze niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden.
 • VCOV hoeft zijn weigering niet te motiveren.
 • Als deelnemer aan een discussie accepteert u dat VCOV uw naam en eventueel organisatie vermeldt bij uw bijdrage aan de discussie. U mag de vermelde gegevens niet verzamelen en gebruiken voor commerciële of andere wettelijk niet geoorloofde doeleinden zoals spamming, laster of stalking
 • VCOV is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de activiteiten in de discussiegroep, noch voor het gebruik dat derden van de op de discussiegroep vermelde informatie zouden maken
Verwerker

VCOV vzw
Berkendreef 7
3220 Holsbeek

E-mail: info@vcov.be
Website: www.vcov.be
Telefoonnummer: 016/38-81-00
Ondernemingsnummer: 0416.682.108
RPR Leuven

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven