Wat houdt het lidmaatschap in?

Zoeken

Wat houdt het lidmaatschap in?


Infoavonden voor alle ouders

De VCOV helpt je ouderwerking bij het organiseren van infoavonden voor alle ouders van de school. Aangesloten ouderwerkingen kunnen via de VCOV deskundige sprekers voor (online) infoavonden boeken met korting.

Ervaringsuitwisseling en meer

De VCOV organiseert (online) oudercafés waar je andere ouderwerkingen kan ontmoeten om ervaringen uit te wisselen. We geven je er input over een actueel onderwerp en luisteren daarna naar jouw mening. Check de activiteitenkalender voor een overzichtje.

Gratis infoavonden voor de ouderwerking

  • Ouderraad in actie!
  • Schoolraad in actie!
  • Communicatie en onthaal op school
  • Hoe nemen we ouders mee?
  • Financiën en verzekering van de ouderwerking
  • Ouders werven ouders
  • De stem van ouders (laten) horen


Deze vormingen kunnen ook online georganiseerd worden.

Online informatie

Op de website www.vcov.be vind je heel wat informatie over ouderparticipatie. Voor aangesloten ouderwerkingen is er een afgesloten deel met praktijkvoorbeelden en VCOV-infomateriaal.

Pedagogische studiedagen

  • Werken aan ouderbetrokkenheid en -participatie op school
  • Alle ouders betrekken bij de school
  • Werken aan een oudervriendelijke school


Deze pedagogische studiedagen worden online georganiseerd en kosten 100 euro per sessie voor leden, 250 euro voor niet-leden.

Publicaties

Alles wat je moet weten over de ouderwerking op school vind je in onze handige gids. Aangesloten ouderwerkingen ontvangen gratis een exemplaar. Er zijn ook brochures over 'klasouders', 'moeilijk bereikbare ouders', 'pesten', ...

Acties voor ouders

In het VCOV-aanbod vind je projecten en acties voor de ouders van je school. Zo kunnen aangesloten ouderwerkingen via de actie Ontbijt voor iedereen een gratis ontbijtactie organiseren op school!

Nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief Ouderlink is maandelijks een vaste waarde in je mailbox. Je vindt er VCOV-nieuws, info voor leden en nieuws van partners. Elke maand zetten we ook een ouderwerking in de kijker. Registreer je via onze website en schrijf je gratis in voor Ouderlink.

Advies en bemiddeling

Heb je vragen over de ouderwerking of loopt de samenwerking met de school moeilijk? Dan staat de VCOV je bij met raad en daad. Je kan bij ons terecht met al je vragen over het participatiedecreet, schoolkosten, rechten en plichten van ouders, ...

Een stem in het beleid

De VCOV vertegenwoordigt de stem van ouders op verschillende fora, o.a. via de reflectiegroep vragen we de mening van ouders.


Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven