VCOV-infomateriaal

Tip: gebruik de zoekfunctie hierboven om vlot te vinden wat je zoekt!

Documenten

Titel Omschrijving
Tips voor een smaakvol en voedselveilig evenement Tips voor hygiënisch en veilig aanbieden van voedsel tijdens een activiteit van de ouderwerking Bekijken
Van basis naar secundair Informatie over de overgang van basis naar secundair, over aanmelden en inschrijven. Denk op tijd na over je studiekeuze, bezoek infomomenten en opendeurdagen van scholen en schrijf je tijdig in (al dan niet na aanmelden). Bekijken
Samenwerking school - CLB De samenwerking tussen school en CLB gebeurt via samenwerkingsafspraken Het schoolbestuur kan met de ouder- en schoolraad overleggen over deze afspraken. Bekijken
Nettiquette voor ouders op school Voorbeelden van gedragsregels voor sociale media, do's and don'ts, netiquette Bekijken
(V)echtscheiding op school: de rol van de ouderwerking School en leraren worden soms ongewild betrokken bij een (v)echtscheiding. We zetten enkele belangrijke juridische principes op een rij en geven ook mee welke rol ouderwerkingen kunnen opnemen bij een vechtscheiding. Bekijken
Brugfiguren Brugfiguren vormen de schakel tussen ouders en school. Ze kunnen zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs ingezet worden. Ook de samenwerking tussen brugfiguur en ouderwerking is belangrijk. Bekijken
Decreet Leersteun Het Decreet Leersteun vervangt vanaf schooljaar 2022-2023 het M-decreet voor leerlingen met speciale zorgnoden. Wat zal er veranderen in het gewoon en buitengewoon onderwijs? Leersteun - leersteuncentrum - leerlingenbegeleiding - leerondersteuner - aanpassingen - IAC - cognitief Bekijken
Vlaamse toetsen Vanaf 2023 leggen leerlingen enkele keren in hun schoolloopbaan verplicht Vlaamse toetsen af. We beschrijven de doelen en gevolgen voor leerlingen. Bekijken
Reclame en sponsoring Er zijn heel wat regels rond reclame en sponsoring op school. Voor de ouderwerking gelden dezelfde regels als voor de school. Om de afspraken met sponsors op papier te zetten, heeft de VCOV een voorbeeld van sponsoringovereenkomst. Er is ook een voorbeeld voor schenkingen of giften. Bekijken
Reeks polarisering: 2. Wat betekent polarisering voor het recht op onderwijs? Deel 2 in een reeks van filmpjes en opdrachten om ouders en oudergroepen te inspireren en sensibiliseren rond polarisering en verbinding: recht op onderwijs Bekijken
Samen werken aan zindelijkheid Is je kleuter nog niet zindelijk? Spreek hierover met de klasleraar. Het is belangrijk om thuis en op school eenzelfde aanpak te gebruiken. Bekijken
Werken met vrijwilligers 2.0 Werken met vrijwilligers is niet altijd evident. Toch zijn er veel kansen en mogelijkheden. Wat werkt en hoe pakken we het aan? Enkele inzichten en tips over vrijwilligerswerk. Bekijken
Digisprong De Vlaamse Regering wil de achterstand in het digitale onderwijs ombuigen in een voorsprong: de Digisprong. Men investeert 375 miljoen euro in een kwaliteitsvolle digitalisering in basis- en secundair onderwijs en een laptop of ICT-toestel voor leerlingen vanaf het 5e leerjaar. Bekijken
Oudercontact Tips voor ouders voor, tijdens en na het oudercontact. Ook de ouderwerking kan een belangrijke rol opnemen bij het organiseren en invullen van het oudercontact. Bekijken
Taalscreening en taalintegratietrajecten Vanaf het schooljaar 2021-2022 zal de taalscreening in de derde kleuterklas afgenomen worden. De taalscreening kan aanduiden dat een taalintegratietraject Nederlands zinvol is. Bekijken
Peer mediation Peer mediation is een methodiek om op te treden bij ruzies of conflicten tussen leerlingen. Het is een vorm van conflictoplossing, geen aanpak van pesten of pestgedrag. Bekijken
Ouders werven ouders: ledenwerving Nieuwe vrijwilligers werven is een uitdaging voor elke ouderwerking. Ben je op zoek naar nieuwe leden? Lees hier alle info en tips over ledenwerving. Bekijken
Haal het beste uit je ouderwerking: tips om te werken aan sfeer en verbondenheid Tips om te werken aan sfeer, verbinding en welbevinden in de ouderwerking en conflict voorkomen Bekijken
Kansarmoede op school: wat kan de ouderwerking betekenen? Tips en info voor ouderwerkingen om stil te staan bij kansarmoede en schoolkosten, o.a. giften via solidariteitsfonds of sociaal fonds Bekijken
De schoolraad: wie, wat, hoe? Alle info over de schoolraad Bekijken