VCOV-infomateriaal

Stappenplannen, inspiratie en informatie

Documenten

Titel Omschrijving
Financiën en aansprakelijkheid van de ouderwerking Hoe wordt er best omgegaan met de opbrengst van de activiteiten? Wat als er een ongeluk gebeurt? Een overzicht van de regels en aanbevelingen voor de ouderwerking in verband met financiën en aansprakelijkheid. Bekijken
Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting Komt er een BOS-decreet? Waarom en hoe toch samenwerken met andere schoolbesturen? Bekijken
Is je ouderwerking mee met STEM? Er wordt in de pers regelmatig gesproken en geschreven over het belang van ‘STEM’ in ons onderwijs en in onze samenleving. STEM is zo belangrijk voor onze toekomstige samenleving dat sinds 2012 sterk op werd ingezet. Lees hier wat STEM betekent en hoe jouw ouderwerking over dit thema kan meedenken. Bekijken
Goed verzekerd op school Wanneer komt de schoolpolis tussen? Wie is verzekerd? ... Bekijken
DPCC: planning en coördinatie van het Katholiek onderwijsaanbod Wanneer een schoolbestuur plannen heeft in verband met het oprichten of sluiten van scholen, moet het hiervoor een aanvraag indienen bij de DPCC. Ook ouders hebben een plaats in de DPCC. Bekijken
De modernisering van het secundair onderwijs Sinds 1 september 2019 is de modernisering van het secundair onderwijs gestart. Hoe ziet de eerste graad er nu uit? Wat verandert er in de tweede en derde graad? Bekijken
Ouderwerken in het secundair onderwijs Hoe krijg je ouders in het secundair onderwijs op school? Hoe maak je de secundaire school en haar ouderwerking toegankelijk voor alle ouders? Hoe kan de ouderwerking in het SO de stem van alle ouders vertegenwoordigen? Bekijken
Schoolreglement In het schoolreglement staan de wederzijdse rechten en plichten van de leerlingen, de ouders en de school. Naast het pedagogisch project en de engagementsverklaring, bevat het schoolreglement belangrijke informatie over de schoolorganisatie en de praktische afspraken. Bekijken
Hoe schoolkosten bespreekbaar maken op het inschrijfmoment? Het is belangrijk dat een school reeds bij het inschrijfmoment alle ouders informeert over de schoolkosten en betalingsmogelijkheden. Een inschrijfmoment op maat van kwetsbare ouders, komt alle ouders ten goede. Bekijken
Communicatie ouders-school: tips voor ouders en ouderwerkingen Do's en don'ts voor ouders en ouderwerkingen om de communicatie met de school te verbeteren. Bekijken
Tips voor een smaakvol en voedselveilig evenement Tips voor hygiënisch en veilig aanbieden van voedsel tijdens een activiteit van de ouderwerking Bekijken
Van basis naar secundair Informatie over de overgang van basis naar secundair, over aanmelden en inschrijven. Denk op tijd na over je studiekeuze, bezoek infomomenten en opendeurdagen van scholen en schrijf je tijdig in (al dan niet na aanmelden). Bekijken
Samenwerking school - CLB De samenwerking tussen school en CLB gebeurt via samenwerkingsafspraken Het schoolbestuur kan met de ouder- en schoolraad overleggen over deze afspraken. Bekijken
Nettiquette voor ouders op school Voorbeelden van gedragsregels voor sociale media, do's and don'ts, netiquette Bekijken
(V)echtscheiding op school: de rol van de ouderwerking School en leraren worden soms ongewild betrokken bij een (v)echtscheiding. We zetten enkele belangrijke juridische principes op een rij en geven ook mee welke rol ouderwerkingen kunnen opnemen bij een vechtscheiding. Bekijken
Brugfiguren Brugfiguren vormen de schakel tussen ouders en school. Ze kunnen zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs ingezet worden. Ook de samenwerking tussen brugfiguur en ouderwerking is belangrijk. Bekijken
Decreet Leersteun Het Decreet Leersteun vervangt vanaf schooljaar 2022-2023 het M-decreet voor leerlingen met speciale zorgnoden. Wat zal er veranderen in het gewoon en buitengewoon onderwijs? Leersteun - leersteuncentrum - leerlingenbegeleiding - leerondersteuner - aanpassingen - IAC - cognitief Bekijken
Vlaamse toetsen Vanaf 2024 leggen leerlingen enkele keren in hun schoolloopbaan verplicht Vlaamse toetsen (of centrale toetsen) af. Bekijken
Reclame en sponsoring Er zijn heel wat regels rond reclame en sponsoring op school. Voor de ouderwerking gelden dezelfde regels als voor de school. Om de afspraken met sponsors op papier te zetten, heeft de VCOV een voorbeeld van sponsoringovereenkomst. Er is ook een voorbeeld voor schenkingen of giften. Bekijken
Reeks polarisering: 2. Wat betekent polarisering voor het recht op onderwijs? Deel 2 in een reeks van filmpjes en opdrachten om ouders en oudergroepen te inspireren en sensibiliseren rond polarisering en verbinding: recht op onderwijs Bekijken