VCOV-infomateriaal

Tip: gebruik de zoekfunctie hierboven om vlot te vinden wat je zoekt!

Documenten

Titel Omschrijving
Methodiek: black box Methodiek om praktijksituaties of problemen anoniem te bespreken Bekijken
Methodiek: dilemma Methodiek om knelpunten of probleemsituaties te bespreken Bekijken
Methodiek Fishbowl discussie Methodiek om in een 'visbokaal'-opstelling een gesprek te voeren of om problemen op te lossen Bekijken
Methodiek postkaarten Aan de hand van postkaarten een gesprek voeren over de ouder- of schoolwerking. Bekijken
Methodiek: sterkte-zwakte analyse Methodiek om de sterktes en de zwaktes van de (ouder)werking te inventariseren Bekijken
Evalueren en attesteren in het secundair onderwijs Informatie over evalueren, evaluatie, attesteren en attestering, leerplannen, eindtermen, oriënteringsattesten, beroep aantekenen tegen een beslissing van de delibererende klassenraad. Bekijken
Evalueren en attesteren in het basisonderwijs Informatie over evaluatie en attestering, de eindtermen, het getuigschrift basisonderwijs, beroep aantekenen tegen de beslissing van de klassenraad in het basisonderwijs. Bekijken
Methodiek: Waarden/belangrijke zaken Methodiek om te peilen naar waarden die leven binnen de groep of om een prioriteitenplan op te stellen. Bekijken
Methodiek: in mijn voetsporen Manier om ouders te laten ervaren met welke drempels of obstakels andere ouders te kampen hebben. Bekijken
Schema participatieorganen Schematische voorstelling van de officiële participatieorganen op school: schoolraad en onderliggende raden ouder-, leerlingen- en pedagogische raad. Bekijken
Voorbeelden van activiteiten voor ouderwerkingen uit het secundair onderwijs Voorbeelden van activiteiten voor ouderwerkingen uit het secundair onderwijs Bekijken
Voorbeelden van activiteiten voor ouderwerkingen uit het basisonderwijs Voorbeelden van activiteiten voor ouderwerkingen uit het basisonderwijs Bekijken
Methodiek: carrousel Manier om in één avond nieuwe ideeën te verzamelen voor de ouderwerking. Bekijken
Methodiek: de lege stoel Een manier om met de ouderwerking na te denken over welke ouders je mist en wat je kan doen om hen te betrekken. Bekijken
Checklist: is mijn ouderwerking een ouderraad of oudercomité? Checklist: is mijn ouderwerking een ouderraad of oudercomité? Bekijken
Het participatiehuis als basis om te communiceren met ouders Het participatiehuis biedt een goede basis voor een visie op communicatie met ouders. Bekijken
Methodiek: Ik ook! Methodiek om stil te staan bij diversiteit en gelijkwaardigheid. Bekijken
Methodiek: Start- en evaluatiedocument Methodiek om kort te peilen naar de kennis en verwachtingen over een bepaald thema. Bekijken
Methodiek: Gebroken cirkels Methodiek om het werken in groep te oefenen. Bekijken
Methodiek: Zes denkhoeden van Bono Methodiek om beter te begrijpen waarom mensen bepaalde standpunten innemen en om (conflict)situaties vanuit verschillende standpunten te bekijken. Bekijken