VCOV-infomateriaal

Stappenplannen, inspiratie en informatie

Documenten

Titel Omschrijving
Digitale gespreksmethodiek: in mijn voetsporen Methode die op een actieve en visuele manier de verschillende startposities of kansen in de maatschappij weergeeft. Deze methode kan toegepast worden tijdens een online vergadering. Bekijken
Digitale gespreksmethodiek: ijsbreker bingo Methode om ouders met elkaar in interactie te laten gaan en elkaar beter te leren kennen. Dit spel kan toegepast worden tijdens een online vergadering. Bekijken
Digitale gespreksmethodiek: hokus focus Methode om een groep mensen op te warmen om zich te focussen en goed samen te werken. Het spel kan toegepast worden bij de start van een online vergadering. Bekijken
Digitale gespreksmethodiek: fotospel eerste indruk Aanleiding voor een gesprek over het betrekken van nieuwe ouders zonder af te gaan op eerste indrukken of vooroordelen. De methode kan toegepast worden tijdens een online vergadering via een interactieve presentatietool. Bekijken
Digitale gespreksmethodiek: black box Methode om samen te zoeken naar antwoorden op probleemsituaties of knelpunten. De methode kan toegepast worden tijdens een online vergadering via een interactieve presentatietool. Bekijken
Digitale gespreksmethodiek: aanvuloefening Via deze oefening kunnen ouders inzichten, meningen en standpunten delen. De methode kan toegepast worden tijdens een online vergadering via een interactieve presentatietool. Bekijken
Afschaffing van een vestigingsplaats in het basisonderwijs: wat kunnen ouders doen? Aanpak VCOV bij melding sluiting vestigingsplaats via ouder(s), dpcc Bekijken
Goede communicatie: papier scheuren Methodiek om het belang van goede communicatie in de ouderwerking of ouder-school te bespreken Bekijken
Rapport 'Ouders over de start van het nieuwe schooljaar '20-'21' Resultaten van bevraging bij 2990 ouders over de start van het nieuwe schooljaar 2020-2021 Bekijken
Methodiek: vul maar aan Methodiek om via aanvuloefeningen inzichten, meningen en standpunten te delen Bekijken
Methodiek: black box Methodiek om praktijksituaties of problemen anoniem te bespreken Bekijken
Methodiek: dilemma Methodiek om knelpunten of probleemsituaties te bespreken Bekijken
Methodiek Fishbowl discussie Methodiek om in een 'visbokaal'-opstelling een gesprek te voeren of om problemen op te lossen Bekijken
Methodiek postkaarten Aan de hand van postkaarten een gesprek voeren over de ouder- of schoolwerking. Bekijken
Methodiek: sterkte-zwakte analyse Methodiek om de sterktes en de zwaktes van de (ouder)werking te inventariseren Bekijken
Evalueren en attesteren in het secundair onderwijs Informatie over evalueren, evaluatie, attesteren en attestering, leerplannen, eindtermen, oriënteringsattesten, beroep aantekenen tegen een beslissing van de delibererende klassenraad. Bekijken
Evalueren en attesteren in het basisonderwijs Informatie over evaluatie en attestering, de eindtermen, het getuigschrift basisonderwijs, beroep aantekenen tegen de beslissing van de klassenraad in het basisonderwijs. Bekijken
Methodiek: Waarden/belangrijke zaken Methodiek om te peilen naar waarden die leven binnen de groep of om een prioriteitenplan op te stellen. Bekijken
Methodiek: in mijn voetsporen Manier om ouders te laten ervaren met welke drempels of obstakels andere ouders te kampen hebben. Bekijken
Schema participatieorganen Schematische voorstelling van de officiële participatieorganen op school: schoolraad en onderliggende raden ouder-, leerlingen- en pedagogische raad. Bekijken