Reeks polarisering: 1. Waarom is dialoog belangrijk in onze superdiverse samenleving?

Zoeken

Reeks polarisering: deel 1

De VCOV zet zich, samen met de andere ouderkoepelverenigingen KOOGO en GO! Ouders, in voor ouderbetrokkenheid op school. Volgens een overeenkomst met de minister van Onderwijs en Vorming werkten we een actie uit rond het thema polarisering. De actie bestaat uit een reeks van filmpjes die ouders inspireren en sensibiliseren. Ouderwerkingen kunnen de filmpjes als groep bekijken en er mee aan de slag gaan. Ze kunnen dit doen aan de hand van opdrachten die we ontwikkelden.

In elk filmpje komt één of meerdere expert(s) aan het woord over een subthema.

Het eerste subthema is Het belang van dialoog in onze superdiverse samenleving. Aan het woord komen:

  • Khalid Benhaddou, coördinator van het Netwerk Islamexperten en
  • Emilie Le Roi, aanspreekpunt van het departement Onderwijs en Vorming met betrekking tot radicalisering/polarisering.


We danken het Netwerk Islamexperten, in het bijzonder Khalid Benhaddou en cameraman Kaan Koseoglu, en Emilie Le Roi van harte voor hun medewerking!


Het filmpje


De opdrachten

Bij het eerste filmpje horen vier opdrachten. Elke opdracht hoort bij een onderdeel van het filmpje, maar er is geen bepaalde volgorde. Oudergroepen hoeven zeker niet alle opdrachten uit te voeren. Ze kunnen kiezen welke inhoudelijk best bij hun werking past. Indien gewenst, is ondersteuning van een VCOV-medewerker mogelijk. 

Opdracht 1: Zoek ontmoetingskansen in de activiteiten van de ouderwerking.

Opdracht 2: Ontdek welke drempels mensen ervaren in verband met de ouderwerking.

Opdracht 3: Interview elkaar en ontdek gelijkenissen in de verschillen.

Opdracht 4: Bespreek situaties waarin de ouderwerking vereenzelvigd wordt met één ouder.


Een samenvattende prezi-presentatie

We vatten het filmpje en de opdrachten voor je samen in een prezi-presentatie.

Liever een lineaire voorstelling? Er is ook een pdf-versie van de prezi.