VCOV-infomateriaal

Stappenplannen, inspiratie en informatie

Documenten

Titel Omschrijving
De oudervriendelijke school - 8 criteria Wat kan oudervriendelijkheid inhouden? Op basis van acht criteria reiken wij een aantal kapstokken aan waaraan het oudervriendelijke karakter van de school kan worden opgehangen. Bekijken
Het belang van meertaligheid op school Verschillende onderzoeken benadrukken het belang van meertaligheid op school. We stellen graag de belangrijkste conclusies vanuit onderzoek voor. Bekijken
Kleutergeweld, wat kunnen ouders doen? Een kind dat agressief gedrag stelt, weegt heel zwaar op de schouders van ouders, ook bij de ouders van kinderen die het slachtoffer zijn. We beschrijven wat ouders en ouderwerkingen kunnen doen. Bekijken
Waar kunnen ouders terecht met klachten over de school? Het eerste aanspreekpunt voor een vraag/klacht over de school is de school zelf. Krijg je geen bevredigend antwoord? Dan zijn er diverse instanties waar je terecht kan. Bekijken
Stappenplan voor ouders: Heb je een probleem op school? Blijf er niet mee zitten! Beknopt stappenplan om een probleem op school aan te kaarten. Bekijken
De speelplaats herbekeken De schoolspeelplaats (her)aanleggen doe je niet op één dag! We verzamelden enkele nuttige tips om samen te bouwen aan een droomspeelplaats voor alle kinderen. Bekijken
Pesten aanpakken, wat kunnen ouders doen? Informatie over de rol van ouders bij de preventie en aanpak van pesten (en cyberpesten). Bekijken
Leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs Informatie over de organisatie van het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs Bekijken
Bednet - ouders getuigen Getuigenis van ouders over hun zoektocht naar aangepast onderwijs voor hun chronisch ziek kind Bekijken
Checklist financiën van een ouderwerking met een vzw-statuut Zijn de financiën van de vzw ouderwerking goed geregeld of maak je best bijkomende afspraken? Je kan het nagaan aan de hand van deze checklist. Bekijken
Checklist financiën van een oudercomité (feitelijke vereniging) Zijn de financiën van het oudercomité goed geregeld of maak je best bijkomende afspraken? Je kan het nagaan aan de hand van deze checklist. Bekijken
Checklist financiën van de ouderraad Zijn de financiën van de ouderraad op school goed geregeld of maak je best bijkomende afspraken? Je kan het nagaan aan de hand van deze checklist. Bekijken
Digitaal aanmelden en inschrijven Wat is het verschil tussen (digitaal) aanmelden en inschrijven? Met welke tips en aanbevelingen kunnen ouders rekening houden bij het aanmelden en inschrijven? Bekijken
Ziek op school Wat als je kind door ziekte niet naar school kan? Of als hij/zij tijdens de schooluren ziek wordt? Mag de school medicijnen toedienen? Bekijken
SIO, TOAH en andere initiatieven voor langdurig zieke leerlingen Naast synchroon internetonderwijs (Bednet), is ook tijdelijk onderwijs aan huis mogelijk voor langdurig zieke leerlingen. Bekijken
Ouders en huiswerk Wat is de rol van een ouder en een ouderwerking bij het huiswerk op school? Bekijken
E-toolkit ouderbetrokkenheid Verzameling info, tips en concreet materiaal over ouderbetrokkenheid Bekijken
Reeks polarisering: 1. Waarom is dialoog belangrijk in onze superdiverse samenleving? Deel 1 in een reeks van filmpjes en opdrachten om ouders en oudergroepen te inspireren en sensibiliseren rond polarisering en verbinding Bekijken
Methodiek: mindmapping Methodiek om gedachten in beeld te brengen en nieuwe ideeën/verbanden te zoeken. Bekijken
Digitale gespreksmethodiek: start en evaluatie Methodiek om te peilen naar kennis en verwachtingen over een bepaald onderwerp. Deze methode kan toegepast worden tijdens een online vergadering via een interactieve presentatietool.. Bekijken