VCOV-infomateriaal

Stappenplannen, inspiratie en informatie

Documenten

Titel Omschrijving
Leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs Informatie over de organisatie van het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs Bekijken
Bednet - ouders getuigen Getuigenis van ouders over hun zoektocht naar aangepast onderwijs voor hun chronisch ziek kind Bekijken
Checklist financiën van een ouderwerking met een vzw-statuut Zijn de financiën van de vzw ouderwerking goed geregeld of maak je best bijkomende afspraken? Je kan het nagaan aan de hand van deze checklist. Bekijken
Checklist financiën van een oudercomité (feitelijke vereniging) Zijn de financiën van het oudercomité goed geregeld of maak je best bijkomende afspraken? Je kan het nagaan aan de hand van deze checklist. Bekijken
Checklist financiën van de ouderraad Zijn de financiën van de ouderraad op school goed geregeld of maak je best bijkomende afspraken? Je kan het nagaan aan de hand van deze checklist. Bekijken
Digitaal aanmelden en inschrijven Wat is het verschil tussen (digitaal) aanmelden en inschrijven? Met welke tips en aanbevelingen kunnen ouders rekening houden bij het aanmelden en inschrijven? Bekijken
Ziek op school Wat als je kind door ziekte niet naar school kan? Of als hij/zij tijdens de schooluren ziek wordt? Mag de school medicijnen toedienen? Bekijken
SIO, TOAH en andere initiatieven voor langdurig zieke leerlingen Naast synchroon internetonderwijs (Bednet), is ook tijdelijk onderwijs aan huis mogelijk voor langdurig zieke leerlingen. Bekijken
Ouders en huiswerk Wat is de rol van een ouder en een ouderwerking bij het huiswerk op school? Bekijken
E-toolkit ouderbetrokkenheid Verzameling info, tips en concreet materiaal over ouderbetrokkenheid Bekijken
Reeks polarisering: 1. Waarom is dialoog belangrijk in onze superdiverse samenleving? Deel 1 in een reeks van filmpjes en opdrachten om ouders en oudergroepen te inspireren en sensibiliseren rond polarisering en verbinding Bekijken
Methodiek: mindmapping Methodiek om gedachten in beeld te brengen en nieuwe ideeën/verbanden te zoeken. Bekijken
Digitale gespreksmethodiek: start en evaluatie Methodiek om te peilen naar kennis en verwachtingen over een bepaald onderwerp. Deze methode kan toegepast worden tijdens een online vergadering via een interactieve presentatietool.. Bekijken
Digitale gespreksmethodiek: postkaarten Met deze methodiek kom je te weten wat ouders vinden van een bepaald aspect van de ouder- of schoolwerking. Deze methode kan toegepast worden tijdens een online vergadering. Bekijken
Digitale gespreksmethodiek: papier scheuren Methode om het belang van goede communicatie te laten ervaren en om hierover in gesprek te gaan. Deze methode kan toegepast worden tijdens een online vergadering. Bekijken
Digitale gespreksmethodiek: in mijn voetsporen Methode die op een actieve en visuele manier de verschillende startposities of kansen in de maatschappij weergeeft. Deze methode kan toegepast worden tijdens een online vergadering. Bekijken
Digitale gespreksmethodiek: ijsbreker bingo Methode om ouders met elkaar in interactie te laten gaan en elkaar beter te leren kennen. Dit spel kan toegepast worden tijdens een online vergadering. Bekijken
Digitale gespreksmethodiek: hokus focus Methode om een groep mensen op te warmen om zich te focussen en goed samen te werken. Het spel kan toegepast worden bij de start van een online vergadering. Bekijken
Digitale gespreksmethodiek: fotospel eerste indruk Aanleiding voor een gesprek over het betrekken van nieuwe ouders zonder af te gaan op eerste indrukken of vooroordelen. De methode kan toegepast worden tijdens een online vergadering via een interactieve presentatietool. Bekijken
Digitale gespreksmethodiek: black box Methode om samen te zoeken naar antwoorden op probleemsituaties of knelpunten. De methode kan toegepast worden tijdens een online vergadering via een interactieve presentatietool. Bekijken