Leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs (update: jan 2021)

Kinderen in het buitengewoon onderwijs worden vaak thuis door een bus(je) opgehaald. Ze hebben recht op gratis leerlingenvervoer naar de dichtstbijzijnde school van het net van de vrije keuze. De overheid levert een indrukwekkende inspanning zodat deze leerlingen kunnen rekenen op leerlingenvervoer. Toch loopt dit vervoer niet voor iedereen op wieltjes en komen onderwijs of zorg soms in het gedrang. 

1. Wat omvat het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs?

Het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs omvat het vervoer van en naar school. Dit vervoer kan op twee verschillende manieren gebeuren:

* Zonaal collectief leerlingenvervoer is georganiseerd busvervoer, onder de bevoegdheid van het Departement Onderwijs en Vorming en De Lijn. Een bus pikt rechthebbende leerlingen op aan een vaste opstapplaats (= woonplaats, verblijfplaats, opvangadres, halte van De Lijn ...) en brengt ze naar de school of vestigingsplaats, en omgekeerd. Een begeleider helpt de kinderen bij het in- en uitstappen.
* Individueel vervoer:
- De ouders brengen de leerling zelf met de wagen naar school
- De leerling verplaatst zich zelfstandig met trein, bus of metro naar school

Busvervoer voor deze leerlingen is gratis. Als deze leerlingen niet met de bus naar school gaan, hebben de ouders recht op een tussenkomst in de vervoerskosten of op een gratis abonnement van het openbaar vervoer.

2. Heeft je kind recht op zonaal collectief leerlingenvervoer?

Een inschrijving in een bepaalde school voor buitengewoon onderwijs garandeert niet automatisch het recht op leerlingenvervoer.  
Je kind heeft pas recht op zonaal collectief busvervoer als het de lessen volgt in de dichtstbijzijnde school (tot op het niveau van de vestigingsplaats), gerekend vanaf de opstapplaats. Het gaat om de meest nabije school uit het onderwijsnet waar jij als ouder voor kiest.
De school moet het onderwijs aanbieden waar het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs van je kind naar verwijst:
•    Het type in het buitengewoon basisonderwijs
•    Het type en de opleidingsvorm in het buitengewoon secundair onderwijs
(bijkomend wordt ook rekening gehouden met de opleiding die je kind kiest)

Let op: vanaf het 1ste jaar van de kwalificatiefase van opleidingsvorm 3 of het 4de leerjaar van opleidingsvorm 4 wordt verwacht dat de leerlingen zelfstandig (= met een eigen vervoermiddel of met het openbaar vervoer) naar de school of het (semi-)internaat/MFC gaan. Die leerlingen hebben dus standaard geen recht op zonaal collectief leerlingenvervoer, behalve in specifieke gevallen.

3. Afwijkingen op de standaardregels

In sommige gevallen kan een leerling recht op vervoer krijgen naar een verder gelegen school of tijdelijk gebruikmaken van een niet-rechthebbende opstapplaats.
Meer info: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/afwijkingen-op-de-voorwaarde-van-de-dichtstbijzijnde-school

4. Wat is de dichtstbijzijnde school?

Om de afstand te meten naar de dichtstbijzijnde school houdt de overheid rekening met een marge van maximaal 10%. Als je vanuit de opstapplaats 2 of meer scholen vindt binnen die marge van 10%, heeft je kind vandaaruit recht op kosteloos vervoer naar elk van die scholen.
Geef de vaste opstapplaats in en vind de dichtstbijzijnde school

5. Wie vraagt het recht op collectief leerlingenvervoer aan?

Alleen de school kan het recht op collectief leerlingenvervoer aanvragen, bij het team Leerlingenvervoer van het ministerie van Onderwijs. Als je denkt dat je kind recht heeft op collectief leerlingenvervoer, neem je dus het best contact op met de school.
Als de aanvraag goedgekeurd wordt, neemt de school contact op met de provinciale entiteit leerlingenvervoer van De Lijn. Je kind wordt dan toegevoegd aan de ritplanning van de bus, en de school brengt je op de hoogte van de goedkeuring en het tijdstip van op- en afstappen voor je kind.

6. Proefprojecten leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs

De Vlaamse Regering stelde in 2015 een nieuwe aanpak voor die nog beter inspeelt op de noden van leerlingen. Scholen, centra voor leerlingenbegeleiding en ouders krijgen nog meer ruimte om samen een beter aangepast vervoer te organiseren.
Gaat je kind naar een school in een van de proefregio’s: Leuven, regio Hooglede-Izegem-Ingelmunster-Moorslede-Roeselare-Torhout en regio Antwerpen-Schilde-Schoten-Brasschaat?
Neem dan contact op met de directeur van je school. Hij of zij kent de regels van de nieuwe aanpak van het leerlingenvervoer in je regio.
Meer informatie over het proefproject leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs.

7. Leerlingen met ondersteuning in het gewoon onderwijs

Als je kind ingeschreven is in het gewoon onderwijs, geldt de reglementering leerlingenvervoer voor het gewoon onderwijs.
Dat geldt ook voor leerlingen met ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs (Ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften).

8. De schoolraad

De schoolraad heeft overlegbevoegdheid over materies met een reële impact op het dagdagelijkse leven in de school.
In het participatiedecreet (2004) staat:

“Het schoolbestuur (of zijn gemandateerde) legt ieder ontwerp van beslissing voor overleg aan de schoolraad voor als dat betrekking heeft op de opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van de door het schoolbestuur aangeboden vervoer.”

Het gaat hier over leerlingenvervoer dat door het schoolbestuur van het gewoon onderwijs wordt georganiseerd:
- Sommige scholen beschikken over een eigen bus
- Sommige gemeenten organiseren vervoer voor alle scholen op hun grondgebied
Let op! Het zonaal collectief leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs is georganiseerd busvervoer, onder de bevoegdheid van het Departement Onderwijs en Vorming en De Lijn. Het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs is dus GEEN overlegthema voor de schoolraad.  Ook het zonaal leerlingenvervoer dat georganiseerd wordt door De Lijn is géén overlegthema voor de schoolraad.

9. Contact?

De school van je kind is je eerste aanspreekpunt. De school vraagt het recht op collectief leerlingenvervoer aan bij de bevoegde dienst van het ministerie van Onderwijs.
Heb je toch een vraag waarmee de school niet kan helpen?
•    Vragen over de regelgeving en de toekenning van het recht op collectief leerlingenvervoer kan je mailen naar leerlingenvervoer@vlaanderen.be.
•    Vragen over de organisatie van het collectief leerlingenvervoer (plannen van de reisroutes, uitvoeren van de busdiensten, …) kan je mailen naar leerlingenvervoer@delijn.be.

Feedback geven