VCOV-infomateriaal

Stappenplannen, inspiratie en informatie

Documenten

Titel Omschrijving
Van oudercomité naar ouderraad Stappenplan Van oudercomité naar ouderraad Bekijken
Stappenplan opstarten ouderraad De medewerkers van de VCOV bieden ondersteuning bij het starten van een ouderraad. Bekijken
Organisatiemodellen voor financiën, verzekeringen en aansprakelijkheid van ouderraden, oudercomités… Organisatiemodellen voor financiën, verzekeringen en aansprakelijkheid van ouderraden, oudercomités… VZW Feitelijke vereniging ouderraad Bekijken
Afsprakennota financiën Afsprakennota opbrengstactiviteiten ouderraad Bekijken
Functies in de ouderraad Het participatiedecreet legt niet op hoe een ouderraad zich moet organiseren Bekijken
Voorstel kalender schoolraad Voorstel kalender schoolraad Bekijken
Win-win spel Dominospel over de engagementsverklaring Bekijken
Oudertafels Ouders praten met elkaar over de school van hun kinderen Bekijken
Ouderbevraging: hoe de mening van ouders bevragen? Een ouderbevraging heeft tot doel om op een snelle manier de meningen van ouders te verzamelen over een bepaald onderwerp Bekijken
Koffiemoment Een laagdrempelige manier om ouders te bereiken Bekijken
Focusgroep Een gericht groepsinterview met ouders Bekijken
Dialoogtafels Een doeltreffende methode om een interculturele groep ouders te betrekken bij het schoolgebeuren Bekijken