VCOV-infomateriaal

Stappenplannen, inspiratie en informatie

Documenten

Titel Omschrijving
Win-win spel Dominospel over de engagementsverklaring Bekijken
Oudertafels Ouders praten met elkaar over de school van hun kinderen Bekijken
Ouderbevraging: hoe de mening van ouders bevragen? Een ouderbevraging heeft tot doel om op een snelle manier de meningen van ouders te verzamelen over een bepaald onderwerp Bekijken
Koffiemoment Een laagdrempelige manier om ouders te bereiken Bekijken
Focusgroep Een gericht groepsinterview met ouders Bekijken
Dialoogtafels Een doeltreffende methode om een interculturele groep ouders te betrekken bij het schoolgebeuren Bekijken