VZW-wetgeving overheidsopdrachten en agion

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
VZW - wetgeving

Kleine VZW

Grote VZW

Grote

Zeer grote

Beantwoorden aan minder dan 2 van volgende 3 criteria:

·        ≥ 5 werknemers

·        ≥ €312.500,00 ontvangsten

·        €1.249.500,00 vermogen

 

Boekhoudkundige verplichtingen:

·        Kasboek bijhouden

Beantwoorden aan 2 van de 3 criteria:

·        ≥ 5 werknemers

·        ≥ €312.500,00 ontvangsten

·        €1.249.500,00 vermogen

 

Boekhoudkundige verplichtingen:

·        Dubbele boekhouding

Meer dan 100 werknemers

OF

Beantwoorden aan 2 van de 3 criteria:

·        50 werknemers

·        €7.300.000,00 ontvangsten

·        €3.650.000,00 vermogen

 

Boekhoudkundige verplichtingen:

·        Dubbele boekhouding

·        Bedrijfsrevisor of rekeningcommissaris aanstellen


Werknemers  = leerkrachten, administratief personeel, onderhoudspersoneel in eigen dienst… (≠ vrijwilligers of PWA)
Ontvangsten = Subsidies (ook AGIOn-subsidies), giften, inkomsten via leerlingen (≠ winst!)
Vermogen = Geld op rekeningen, gebouwen
VZW = De Inrichtende Macht (Er kunnen meer scholen tot één vzw behoren, waardoor deze vzw’s al snel tot de zeer grote vzw’s gerekend worden!)
https://justitie.belgium.be/sites/default/files/vzw-nl.pdfWet op overheidsopdrachten – sinds 30 juni 2017

Verschil tussen diensten & werken en leveringen
• Diensten: Architecten, bankkosten, cultuur…
• Werken en leveringen: herstellingskosten aan gebouwen, aankoop boeken…

Zowel de werken en leveringen, als de diensten, zijn onderworpen aan de wet op overheidsopdrachten, waardoor er een bestek moet worden opgemaakt.

Diensten die zijn uitgesloten van de wet op overheidsopdrachten:
• Leningen
• Juridische diensten
• Arbeidsovereenkomsten
• Openbaar vervoer

Spilbedragen:


€30.000,00

Aanvaard factuur (Er hoeft geen bestek opgemaakt te worden. Wel de verplichting, indien mogelijk, om minstens 3 marktspelers te raadplegen.)

€30.000,00

Minimaal 3 marktspelers aanschrijven

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

≥ €135.000,00

Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

≥ €209.000,00

Europese aanbesteding voor leveringen en diensten

≥ €5.225.000,00

Europese aanbesteding voor werken


http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/nieuws/de-nieuwe-wet-overheidsopdrachten-en-kb-plaatsing-treedt-werking-op-30-juni-2017AGIOn

Negen procedures:

Standaard

·        70% voor Basisonderwijs

·        60% voor secundair onderwijs, internaten, CVO’s en CLB’s

·        Lange wachtlijst!!!

Verkorte

·        Kostprijs tussen €8.500,00 en €125.000,00/excl.BTW

·        Maximum 1 dossier per keer

·        Volgende aanvraag pas na 2 jaar (na het principeakkoord van een vorig dossier)

Sanitair

·        Idem verkorte procedure

·        De goedkeuringsperiode is korter (4 maand)

Aankoop & werken na aankoop

·        Aankoop van een gebouw (onderhands of via openbare verkoop)

·        De authentieke acte mag pas verleden worden ná goedkeuring door AGIOn.

Overmacht

·        ≥ €8.500,00/excl.BTW

·        Na brand, overstroming, sanering, stabiliteit…

·        Werken die op zeer korte termijn moeten worden uitgevoerd.

Samenwerking met andere subsidiërende diensten

·        ≥ €8.500,00/excl.BTW

·        De subsidie van de andere overheid is substantieel ten opzichte van de totale kostprijs.

Huur

·        Periodiek

·        Gebouwen die voordien geen onderwijsbestemming hadden.

Promotiebouw

·        De inrichtende macht zoekt een promotor die instaat voor de realisatie en financiering van de nieuwbouw.

Spoed

·        ≥ €8.500,00/excl.BTW

·        Werken die bij hoogdringendheid moeten worden uitgevoerd om de continuïteit van de onderwijsverstrekking niet of zo minimaal mogelijk in het gedrang te brengen.


https://www.agion.beFeedback geven