VCOV-infomateriaal

Stappenplannen, inspiratie en informatie

Documenten

Titel Omschrijving
Schema: oneens over opgelegde orde- en/of tuchtmaatregelen Ben je het als ouder niet eens met de orde- en tuchtmaatregelen die de school oplegde aan je kind? Dreigt een schorsing of uitsluiting? Gebruik dit schema ivm orde en tucht om de nodige informatie te structureren en een eventuele beroepsprocedure voor te bereiden. Bekijken
Schema: als ouder preventief in gesprek met de school over orde- en tuchtmaatregelen Maak je je als ouder zorgen over het gedrag van je kind op school? Ben je op zoek naar hoe jij én het schoolteam je kind het beste kunnen begeleiden? Gebruik dit schema over orde en tucht om er met de school over te praten. Bekijken
Ombudsdienst Inschrijvingen De Ombudsdienst Inschrijvingen (ODI) wordt opgericht door initiatiefnemers van de aanmeldingsprocedure. De ODI staat in voor eerstelijnsbehandeling van klachten en vaststellingen m.b.t. technische fouten, materiële vergissingen en de erkenning van uitzonderlijke situaties. aanmelden - inschrijven Bekijken
Afstandsonderwijs: een blijver De overheid voorziet dat scholen die dat wensen hun goede ervaringen met afstandsonderwijs kunnen verderzetten. Bekijken
Infofiche voor ouders over goede toiletgewoonten bij kinderen Hoe kunnen ouders goede toiletgewoonten bij hun kinderen stimuleren. Bekijken
Hoe kan de ouderwerking werken aan propere schooltoiletten Tips voor ouderwerkingen die een actie willen opzetten rond propere schooltoiletten en hygiëne. Bekijken
Samenwerking school - politie School en politie dragen samen zorg voor preventie en een veilige schoolomgeving. Hoe ze dat doen, wordt vastgelegd in een overeenkomst of protocol. Bekijken
Stop (cyber)pesten: wegwijzer voor kinderen en jongeren Wegwijzer van de 3 ouderkoepelverenigingen en Alles over Pesten om kinderen en jongeren op weg te helpen in de zoektocht naar hulp bij pesten (en cyberpesten) en conflicten die daaruit ontstaan. Bekijken
Stop (cyber)pesten: wegwijzer voor begeleiders Wegwijzer van de 3 ouderkoepelverenigingen en Alles over Pesten om begeleiders van kinderen en jongeren op weg te helpen in de zoektocht naar hulp bij pesten (en cyberpesten) en conflicten die daaruit ontstaan. Bekijken
Afspraken over digitale communicatie op school Afsprakenkader over digitale bereikbaarheid, mediawijsheid en recht op deconnecteren Bekijken
Inspiratie voor de Dag van de Leraar Ideeën voor acties en attenties nav de Internationale Dag van de Leerkracht op 5 oktober Bekijken
Schoolkosten: informatie van en voor de lokale overlegplatformen en ouderkoepels In deze Genially vind je heel wat informatie van en voor de LOP's en de ouderkoepels over schoolkosten. Onder andere links naar praktijkvoorbeelden, tips voor scholen en ouderwerkingen en een overzicht van informatiebronnen en (externe) partners vind je terug in de Genially. Bekijken
Wat is nieuw of anders in schooljaar 2022-2023 Wat is nieuw of anders in schooljaar 2022-2023 Bekijken
Schema: Als ouder in gesprek met de school over de aanschaf van een digitaal toestel Heeft je kind een digitaal toestel (laptop, tablet, ...) nodig op school, maar heb je daarover nog veel vragen? Gebruik dit schema om er met de school over te praten. Bekijken
Oefening voor constructieve samenwerking via het participatiehuis Methodiek om de ouderwerking te evalueren en de samenwerking met de school bij te sturen aan de hand van het participatiehuis. Bekijken
Schema: Oneens over attestering? Informatie en tips over beroepsprocedure in het secundair onderwijs Ben je het als ouder niet eens met de attestering van je kind? Ben je op zoek naar tips en informatie over de beroepsprocedure? Zittenblijven? Gebruik dit schema om de nodige informatie te structureren en een eventuele beroepsprocedure voor te bereiden. Bekijken
Schema: Als ouder in gesprek met de school over de begeleiding van schoolse resultaten Maak je je als ouder zorgen over de schoolse resultaten van je kind? Ben je op zoek hoe jij én het schoolteam je kind het beste kunnen begeleiden? Wacht niet te lang en gebruik dit schema om er met de school TIJDENS HET SCHOOLJAAR over te praten. Bekijken
Wat houdt het lidmaatschap in? Ouderwerkingen en scholen kunnen voor 90 euro per schooljaar lid worden van de VCOV. Wat houdt deze aansluiting in? Bekijken
Checklist: ben jij als ouder klaar voor het secundair onderwijs? Checklist voor ouders om de overgang van basis- naar secundair onderwijs vlot te laten verlopen Bekijken
Van basis naar secundair? Een warm welkom voor ouders! Interactieve poster met tips voor de ouderwerking en de school om de overgang van basis- naar secundair onderwijs vlot te laten verlopen voor ouders Bekijken