VCOV-infomateriaal

Tip: gebruik de zoekfunctie hierboven om vlot te vinden wat je zoekt!

Documenten

Titel Omschrijving
Wat is nieuw of anders in schooljaar 2022-2023 Wat is nieuw of anders in schooljaar 2022-2023 Bekijken
Schema: Als ouder in gesprek met de school over de aanschaf van een digitaal toestel Heeft je kind een digitaal toestel (laptop, tablet, ...) nodig op school, maar heb je daarover nog veel vragen? Gebruik dit schema om er met de school over te praten. Bekijken
Oefening voor constructieve samenwerking via het participatiehuis Methodiek om de ouderwerking te evalueren en de samenwerking met de school bij te sturen aan de hand van het participatiehuis. Bekijken
Schema: Oneens over attestering? Informatie en tips over beroepsprocedure in het secundair onderwijs Ben je het als ouder niet eens met de attestering van je kind? Ben je op zoek naar tips en informatie over de beroepsprocedure? Zittenblijven? Gebruik dit schema om de nodige informatie te structureren en een eventuele beroepsprocedure voor te bereiden. Bekijken
Schema: Als ouder in gesprek met de school over de begeleiding van schoolse resultaten Maak je je als ouder zorgen over de schoolse resultaten van je kind? Ben je op zoek hoe jij én het schoolteam je kind het beste kunnen begeleiden? Wacht niet te lang en gebruik dit schema om er met de school TIJDENS HET SCHOOLJAAR over te praten. Bekijken
Wat houdt het lidmaatschap in? Ouderwerkingen en scholen kunnen voor 90 euro per schooljaar lid worden van de VCOV. Wat houdt deze aansluiting in? Bekijken
Checklist: ben jij als ouder klaar voor het secundair onderwijs? Checklist voor ouders om de overgang van basis- naar secundair onderwijs vlot te laten verlopen Bekijken
Van basis naar secundair? Een warm welkom voor ouders! Interactieve poster met tips voor de ouderwerking en de school om de overgang van basis- naar secundair onderwijs vlot te laten verlopen voor ouders Bekijken
Reeks polarisering: 3. Wat is fake news? Deel 3 in een reeks van filmpjes en opdrachten om ouders en oudergroepen te inspireren en sensibiliseren rond polarisering en verbinding Bekijken
Oplossingsgericht coachen bij moeilijke samenwerking ouderwerking en schoolteam Deze methodiek kan je toepassen wanneer er een moeilijke samenwerking of een conflict is tussen de ouderwerking en schoolteam. Met deze methodiek kan je conflicten en crisissituaties op een positieve manier aanpakken. Bekijken
Overzicht materialen en info over conflicten voorkomen en aanpakken Startpagina met verzameling links naar info op de VCOV-website over preventie en aanpakken van conflicten. We geven graag advies om klachten en onrust te voorkomen. Bekijken
Verwachtingen van de school ten aanzien van ouders: helder of troebel? Het is vanzelfsprekend dat er verwachtingen zijn tussen ouders, school en leerlingen. Maar zelden verwoorden scholen wat ze eigenlijk van ouders verwachten. Bekijken
Thuisbetrokkenheid Onderzoek duidt aan dat de betrokkenheid op de schoolloopbaan thuis het belangrijkste is: dus wat ouders thuis (niet) doen. In het participatiehuis situeert de thuisbetrokkenheid zich op de onderste bouwlaag. Bekijken
Schema: Als ouder in gesprek met de school over redelijke aanpassingen Denk je dat je kind extra zorg nodig heeft op school? Gebruik dit schema om er met de school over te praten. Bekijken
Duaal leren Bij duaal leren leert je kind zowel op school als op de werkplek. Op deze infopagina wordt meer informatie gegeven over duaal leren en kan je het webinar over duaal leren herbekijken. Bekijken
Voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) zijn jongeren van vreemde herkomst die in België aankomen zonder hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Zij kunnen rekenen op bijstand van een voogd voor alle stappen die verband houden met hun verblijf in België. De voogd volgt ook onderwijs op. Bekijken
Stappenplan oprichting ouderwerking internaat Een ouderwerking starten in een internaat? Bekijken
Huishoudelijk reglement ouderwerking internaat Voorbeeld van een huishoudelijk reglement voor de ouderwerking van een internaat Bekijken
Toestemmingsformulier online gespreksgroep voor ouders Een ouderwerking kan via een berichtenapp communiceren met de ouders van de school. Maar je mag enkel privégegevens delen mits toestemming. Bekijk hier de aandachtspunten bij het opstellen van een toestemmingsformulier voor een online gespreksgroep en een voorbeeld. Bekijken
Stop (cyber)pesten: wegwijzer voor ouders Wegwijzer van de 3 ouderkoepelverenigingen en Alles over Pesten om ouders op weg te helpen in de zoektocht naar hulp bij (cyber)pesten en conflicten die daaruit ontstaan. Bekijken