Afstandsonderwijs: een blijver

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Afstandsonderwijs: een blijver in het secundair onderwijs

De Vlaamse Regering keurde het ontwerp van decreet over hybride onderwijs in het secundair onderwijs definitief goed. Dit kader zorgt ervoor dat scholen interactief afstandsonderwijs structureel kunnen inbouwen. Veel scholen zijn immers vragende partij om de goede praktijken en de opgedane ervaringen tijdens de coronacrisis verder te zetten. 

De regelgeving ging (met terugwerkende kracht) in op 1 september 2022.

Let op: voor het basisonderwijs is er geen kader om afstandsonderwijs te organiseren.


Waarover gaat het?

Onder 'interactief afstandsonderwijs' verstaat de regelgever: 'plaatsonafhankelijke onderwijsactiviteiten met interactie tussen de leerling en de leraar via digitale media binnen de schooltijd'.

 • plaatsonafhankelijk: het onderwijs kan in de klas of elders op school gevolgd worden, maar ook thuis, bij de grootouders, ...
 • onderwijsactiviteiten: een les, oefening, taak, filmpje, test, ...
 • interactie tussen de leerling en de leraar: er is contact tussen leerling en leraar. Een ingesproken presentatie die op eender welk moment bekeken kan worden is niet interactief.
 • via digitale media: het onderwijs wordt niet tijdens een fysiek contactmoment aangeboden, maar via een digitale toepassing en is te volgen via een digitaal toestel zoals smartphone, laptop, ...
 • binnen de schooltijd: het onderwijs wordt aangeboden via de normale schooluren zoals vermeld in het schoolreglement


Interactief afstandsonderwijs kan synchroon of asynchroon verlopen tijdens de schooltijd.

 • synchroon: de leraar en de leerlingen zijn op hetzelfde moment online aanwezig in een online les
 • asynchroon: de leraar en de leerlingen zijn niet tegelijk online aanwezig, bv. de leerlingen maken zelfstandig digitale oefeningen


Het aandeel afstandsonderwijs is beperkt ten opzichte van het aandeel contactonderwijs:

 • in de eerste graad kan maximaal 20% van de onderwijstijd via afstandsonderwijs aangeboden worden (per schooljaar en per studierichting),
 • in de tweede graad 30%,
 • in de derde graad 40%.

Voorwaarden

Schoolteams die interactief afstandsonderwijs willen aanbieden, moeten rekening houden met volgende voorwaarden:

 • er moet aandacht zijn voor leerlingen in een kwetsbare thuissituatie en voor leerlingen die extra zorg nodig hebben,
 • het moet steeds mogelijk zijn het afstandsonderwijs op school te volgen, bv. in het computerlokaal,
 • het afstandsonderwijs wordt altijd in combinatie met contactonderwijs georganiseerd
 • participatie, inspraak en overleg over de organisatie van afstandsonderwijs zijn essentieel.

Afspraken over afstandsonderwijs in het schoolreglement

De afspraken over afstandsonderwijs komen in het schoolreglement. Dit betekent dat de schoolraad bevoegd is om er met het schoolbestuur over in overleg te treden. De ouders in de schoolraad betrekken op hun beurt de ouderraad.

In het schoolreglement komen minstens:

 • de mogelijkheid om interactief afstandsonderwijs op school te volgen,
 • in welke studierichtingen interactief afstandsonderwijs georganiseerd wordt,
 • of het interactief afstandsonderwijs in groep of individueel aangeboden wordt,
 • hoe de evaluatie verloopt van de leerstof die aangeboden wordt via interactief afstandsonderwijs,
 • afspraken rond aan- en afwezigheden tijdens interactief afstandsonderwijs.

Meer informatieVCOV, november 2022

Feedback geven