Schema: als ouder preventief in gesprek met de school over orde- en tuchtmaatregelen

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Als ouder preventief in gesprek met de school over orde- en tuchtmaatregelen

Maak je je als ouder zorgen over het gedrag van je kind op school? Ben je op zoek naar hoe jij én het schoolteam je kind het beste kunnen begeleiden? Wacht niet te lang en gebruik dit schema over orde en tucht om er met de school over te praten tijdens het schooljaar. 

Misschien krijg je van de school wel signalen over het gedrag van je kind op school. Het is niet altijd gemakkelijk om daarover het gesprek aan te gaan met de school. Dit schema kan je helpen om een gesprek met de school voor te bereiden: het helpt je om zaken en argumenten te structureren en om vooruit te kijken naar welke mogelijke oplossingen er bestaan. 

Dit schema kan een gesprek met de school niet vervangen, maar dient ter ondersteuning bij het gesprek. 


Feedback geven