VCOV-infomateriaal

Tip: gebruik de zoekfunctie hierboven om vlot te vinden wat je zoekt!

Documenten

Titel Omschrijving
De GDPR in de ouderwerking De GDPR in de ouderwerking Bekijken
Mijn rol als lid van het oudercomité Mijn rol als lid van het oudercomité -spelregels Bekijken
Activiteiten onder de loep De activiteiten van de ouderwerking onder de loep Bekijken
Een infostand van je oudervereniging Een infostand van je oudervereniging Bekijken
Representativiteit van de overlegorganen Samen school maken en een diverse ouderwerking: iedereen betrokken! Tips en info om te werken aan een representatieve werking. Bekijken
VCOV-knelpuntentest Hoe kan je nieuwe vrijwilligers aantrekken en behouden? Welke acties kan je hier als oudervereniging voor ondernemen? Wij zijn ervan overtuigd dat je eerst je eigen werking onder de loep moet nemen vooraleer je tot actie kan overgaan. Bekijken
VZW-wetgeving overheidsopdrachten en agion VZW-wetgeving overheidsopdrachten en agion Bekijken
Visietekst: Ouderbetrokkenheid als basis Ouderbetrokkenheid als basis Bekijken
Opstellen of aanpassen van het huishoudelijk reglement van de ouderraad Opstellen of aanpassen van het huishoudelijk reglement van de ouderraad Bekijken
Huishoudelijk reglement ouderraad Leidraad voor het opstellen of aanpassen van het huishoudelijk reglement van de ouderraad. Met goede afspraken in een huishoudelijk reglement kan de werking verbeteren en kunnen conflicten voorkomen worden. Bekijken
Schema van oudercomité naar ouderraad Schema van oudercomité naar ouderraad Bekijken
Van oudercomité naar ouderraad Stappenplan Van oudercomité naar ouderraad Bekijken
Stappenplan opstarten ouderraad De medewerkers van de VCOV bieden ondersteuning bij het starten van een ouderraad. Bekijken
Organisatiemodellen voor financiën, verzekeringen en aansprakelijkheid van ouderraden, oudercomités… Organisatiemodellen voor financiën, verzekeringen en aansprakelijkheid van ouderraden, oudercomités… VZW Feitelijke vereniging ouderraad Bekijken
Afsprakennota financiën Afsprakennota opbrengstactiviteiten ouderraad Bekijken
Functies in de ouderraad Het participatiedecreet legt niet op hoe een ouderraad zich moet organiseren Bekijken
Voorstel kalender schoolraad Voorstel kalender schoolraad Bekijken
Win-win spel Dominospel over de engagementsverklaring Bekijken
Oudertafels Ouders praten met elkaar over de school van hun kinderen Bekijken
Ouderbevraging: hoe de mening van ouders bevragen? Een ouderbevraging heeft tot doel om op een snelle manier de meningen van ouders te verzamelen over een bepaald onderwerp Bekijken