VCOV-infomateriaal

Stappenplannen, inspiratie en informatie

Documenten

Titel Omschrijving
E-toolkit ouderbetrokkenheid Verzameling van links naar interessante documenten over ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie Bekijken
Briefje voor ouders over 'No need for speed' Briefje om de ouders in te lichten over een geplande snelheidsmeting in de schoolomgeving. Bekijken
Quickscan: de activiteiten van de ouderwerking Bevraging om na te gaan hoe toegankelijk de activiteiten van de ouderwerking zijn. Bekijken
Quickscan: een oudervereniging voor alle ouders? Een bevraging om na te gaan in welke mate de oudervereniging openstaat voor alle ouders. Bekijken
Zet je schOUDERS onder ZILL. Draaiboek ouderbetrokkenheid en ZILL. Het draaiboek ‘Zet je schOUDERS onder ZILL’ geeft schoolteams handvaten om met het nieuwe leerplan aan ouderbetrokkenheid te werken. Bekijken
Quickscan ouderbetrokkenheid in beeld brengen Deze bevraging voor schoolteams en ouderwerkingen is gebaseerd op de quikscan van Dr. Mariëtte Lusse van de Hogeschool Rotterdam (2013). De quickscan is gemaakt om de samenwerking met ouders op school in beeld te krijgen. Bekijken
Handleiding website Handleiding website Bekijken
Info voor vertegenwoordigers van ouders uit het vrij onderwijs in het LOP Meer info over het GOK-decreet, het LOP en het VCOV-mandaat Bekijken
Missie VCOV De VCOV is de Christelijk geïnspireerde belangenbehartiger van ouders, ouderverenigingen en kinderen in het vrij onderwijs in Vlaanderen. Bekijken
De GDPR in de ouderwerking De GDPR in de ouderwerking Bekijken
Mijn rol als lid van het oudercomité Mijn rol als lid van het oudercomité -spelregels Bekijken
Activiteiten onder de loep De activiteiten van de ouderwerking onder de loep Bekijken
Een infostand van je oudervereniging Een infostand van je oudervereniging Bekijken
Representativiteit van de overlegorganen Samen school maken en een diverse ouderwerking: iedereen betrokken! Tips en info om te werken aan een representatieve werking. Bekijken
VCOV-knelpuntentest Hoe kan je nieuwe vrijwilligers aantrekken en behouden? Welke acties kan je hier als oudervereniging voor ondernemen? Wij zijn ervan overtuigd dat je eerst je eigen werking onder de loep moet nemen vooraleer je tot actie kan overgaan. Bekijken
VZW-wetgeving overheidsopdrachten en agion VZW-wetgeving overheidsopdrachten en agion Bekijken
Visietekst: Ouderbetrokkenheid als basis Ouderbetrokkenheid als basis Bekijken
Opstellen of aanpassen van het huishoudelijk reglement van de ouderraad Opstellen of aanpassen van het huishoudelijk reglement van de ouderraad Bekijken
Huishoudelijk reglement ouderraad Leidraad voor het opstellen of aanpassen van het huishoudelijk reglement van de ouderraad. Met goede afspraken in een huishoudelijk reglement kan de werking verbeteren en kunnen conflicten voorkomen worden. Bekijken
Schema van oudercomité naar ouderraad Schema van oudercomité naar ouderraad Bekijken