VCOV-knelpuntentest

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
DEEL I: BEZINNEN ALVORENS TE BEGINNEN

Hoe kan je nieuwe vrijwilligers aantrekken en behouden? Welke acties kan je hier als oudervereniging voor ondernemen? Wij zijn ervan overtuigd dat je eerst je eigen werking onder de loep moet nemen vooraleer je tot actie kan overgaan. We raden je aan om eerst de VCOV-knelpuntentest te doen met alle leden van de oudervereniging. Hiermee kom je te weten hoe het gesteld is met jullie vrijwilligersbeleid.  Op basis van deze resultaten beschik je over voldoende informatie om een actieplan te bedenken en zo je vrijwilligerswerking te optimaliseren.

VCOV-KNELPUNTENTEST

Hoe doe je de knelpuntentest?
 Alle leden van de oudervereniging vullen de onderstaande test in (5 min).
 Je telt de ‘*’ - scores samen en deelt dit door het aantal leden.
 Je telt de ‘◊’ – scores samen en deelt dit door het aantal leden.
 Je kijkt naar de verklaring achter je score en volgt het advies verder op. 

Je vrijwilligerswerking voor de spiegel…

AANTREKKEN

1.    Een ouder die geen grote taak wil opnemen:

            ◊ kan goed functioneren in onze oudervereniging

            * is in onze oudervereniging niet echt welkom

2.    Bij het verdelen van de taken gaan we als volgt te werk:

◊ we delen mee welke taken er zijn en na overleg kiest iedereen wat hij of zij wil opnemen, rekening houdend met zijn kwaliteiten en mogelijkheden

* de voorzitter bepaalt grotendeels wie wat doet

 

3.    Als een vrijwilliger over te weinig vaardigheden beschikt om zijn taak naar behoren uit te voeren:

◊ zoeken we naar mogelijkheden om die vaardigheden bij te schaven

* suggereren we dat hij beter elders aan de slag gaat

 

4.    In onze oudervereniging zijn er:

       ◊ werkgroepen die rond een bepaald thema werken

       * geen werkgroepen die rond een bepaald thema werken

 

5.    Voor hetzelfde evenement:

            ◊ wisselen we af met de taakverdeling

            * vragen we meestal dezelfde mensen voor bepaalde taken

 

Tussenscore ‘aantrekken’:

AANTAL           * ……….                      ◊ ……….     

 


WERVEN

6.    Om nieuwe ouders in de oudervereniging te krijgen:

* denken we wel eens na over wervingscampagnes, maar ondernemen we zelden actie

◊ spreken we regelmatig nieuwe ouders aan

7.    Wij werken in onze vereniging ook met losse medewerkers, ouders die niet in de oudervereniging zitten, maar toch af en toe helpen:

            ja

            * neen

8.    Binnen onze oudervereniging:

            worden de nieuwe ouders hartelijk onthaald en krijgen ze voldoende info

            * is er niet veel oog voor de opvang van nieuwe ouders

9.    Voor het programma dat we organiseren:

            ◊ is onze oudervereniging voldoende sterk

            *  zijn er te weinig leden in onze oudervereniging

 

TUSSENSCORE ‘WERVEN’

AANTAL           * ……….                      ◊ ……….

 


MOTIVEREN

10. Om ervoor te zorgen dat de sfeer binnen de oudervereniging goed blijft:

            ◊ organiseren we een activiteit speciaal voor de leden van de oudervereniging

* doen we niets speciaals, daar moeten de leden zelf voor zorgen

 

11.  De vergaderingen van de oudervereniging:

      ◊ hebben een goede opkomst, de meerderheid van de leden is meestal aanwezig

            * hebben een geringe opkomst

 

12.  De beste manier om vrijwilligers te waarderen is volgens ons:

            ◊ om hen even aan te spreken en hen te prijzen voor hun prestaties

* om hen niet te veel in de verf te zetten, de meeste vrijwilligers vragen geen expliciete waardering

13.  Wij evalueren in onze vereniging:

◊ elke activiteit en op regelmatige tijdstippen nemen we de totale werking eens onder de loep

            * zelden of nooit

14.  Onze oudervereniging werkt met draaiboeken of takenlijsten, zodat iedereen weet wat hij juist moet doen:

◊ ja

* neen

 

TUSSENSCORE ‘MOTIVEREN’

AANTAL             * ……….                    ◊ ……….

 

 

TOTAAL SCORE

AANTAL             * ……….                    ◊ ……….

 

 

 


Conclusie

Ø  Als je gemiddeld meer dan 10 ‘*’ – scores per deelnemer hebt, ben je toch wel even het noorden kwijt en wordt het tijd dat jullie de VCOV contacteren.


Ø  Als je gemiddeld meer dan 10 ‘◊’ – scores per deelnemer hebt, zijn jullie goed bezig.  Proficiat! 

  

Ø  Ligt de score ergens tussenin, dan kan je via een gericht actieplan de werking optimaliseren.

 


Feedback geven