Methodiek: mindmapping

Zoeken

Methodiek: mindmapping

Mindmapping is een techniek om gedachten en denkpatronen in beeld te brengen. Door vanuit een onderwerp te associëren en deze associaties daadwerkelijk op te schrijven of te tekenen ontstaat een mindmap. Door met elkaar te werken aan een gezamenlijke mindmap wisselen deelnemers gedachten uit. Het helpt nieuwe ideeën en verbanden te zoeken.


Wat heb je nodig?

Groot blad papier of whiteboard en stiften

Hoeveel tijd neemt het in beslag?

Voorbereiding: 5 min.

Duur activiteit: 30 min.


Aantal deelnemers

Max. 15


Geschikt voor online overleg?

Nee

Verloop/scenario

      

Startpunt   =>   
Hoofdtakken maken  =>
Nieuwe associaties maken  =>
Clusteren
 1. Noteer een centraal idee.1. Het centraal idee roept associaties op, noteer deze rond het centrale idee.
1. Ga dieper in op de associatie of de hoofdtak.
1. Komen er geen nieuwe ideeën meer? Cluster dan de aspecten uit de mindmap.
2. Teken dit idee in het midden van de flap.2. Per hoofdidee gebruikt u een nieuwe tak.
2. Stel de vraag: "Waar denkt u aan bij deze associatie?"
2. Zet de verschillende onderwerpen die bij elkaar horen, bij elkaar.


3. Er ontstaat een vertakking in de mindmap
3. Indien gewenst, nummer en prioriteer de onderwerpen. Dit kan input zijn voor een volgend proces.

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven