Verwachtingen van de school ten aanzien van ouders: helder of troebel?

Zoeken

Verwachtingen van de school ten aanzien van ouders: helder of troebel?

Het is vanzelfsprekend dat er verwachtingen zijn tussen ouders, school en leerlingen. Maar zelden verwoorden scholen wat ze eigenlijk van ouders verwachten: de boekentas en agenda van hun kind controleren, de boterhamdoos meegeven, aanwezig zijn op het oudercontact, meegeven dat studeren belangrijk is… Zelden wordt gecontroleerd of al hun verwachtingen duidelijk zijn voor alle ouders. Nog minder wordt aan ouders uitgelegd waarom een school deze verwachtingen heeft. Een school kan bijvoorbeeld minimaal verwachten dat alle ouders aanwezig zijn op een oudercontact, maar ze controleren niet of dit voor alle ouders duidelijk is en ze verwoorden zelden waarom ze dit belangrijk vinden.