Oefening voor constructieve samenwerking via het participatiehuis

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Wat is het?

Methodiek om de ouderwerking te evalueren en de samenwerking met de school bij te sturen aan de hand van het participatiehuis.
Discussieavond voor de leden van de ouderwerking en het schoolteam.

Via het participatiehuis kan je de ouderbetrokkenheid en -participatie op school in kaart brengen.
Het geeft de ouderwerking en het schoolteam een beeld van de terreinen waarop ze actief zijn en waar er nog werk aan de winkel is.

Voorstelling participatiehuis

Een constructieve samenwerking kan er pas zijn als er vertrouwen is (= de basis van het huis).
Om te kunnen bouwen aan vertrouwen moeten ouders en schoolteam respectvol en constructief  samenwerken, open communiceren en elkaar erkennen als ‘gelijkwaardig’ elk vanuit zijn/haar deskundigheid. De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het pedagogische en ouders zijn de opvoedingsverantwoordelijken.  
Op de horizontale as van het participatiehuis vind je de verschillende mogelijkheden van ouderbetrokkenheid en -participatie: meeleven – meeweten – meehelpen – meedenken - meebepalen.  
Op de verticale as staan de verschillende actoren: betrokkenheid tussen ouder en kind, tussen de ouder en de klas/school, tussen de ouderwerking en alle ouders en tussen de school en de ouderwerking.

Elk engagement is in het participatiehuis evenwaardig. Acties en initiatieven kunnen in verschillende vakjes (kamers) geplaatst worden.  Ook thuisbetrokkenheid is een cruciaal luik in het participatiehuis.  Op de site van Klasse vind je het participatiehuis met voorbeelden bij elke kamer wanneer je er op klikt.

Wat heb je nodig?
  • Vergaderzaal  - groepsopstelling
  • Kopieën van het participatiehuis op A1 formaat (kopie voor alle groepjes)
  • Kijkwijzer participatiehuis
  • Schrijfgerief: balpennen, stiften
  • Kleine post-its in verschillende kleuren
  • Moderator
  • Verslagnemers voor discussiegroepen en plenum
Hoe ga je te werk?

Duurtijd: 2u pauze inbegrepen

•    Inleiding: korte toelichting over het participatiehuis (Kijkwijzer participatiehuis)

•    Groepsindeling: maak een groep met ouders uit de ouderwerking én een groep met leerkrachten en directie(s).   
   
•    Groepswerk:
Schrijf alle thema’s, werkgroepen en activiteiten om ouders te betrekken en te laten participeren op school op aparte post-its en kleef ze in de kamers waar jullie denken dat ze thuishoren. Zowel de leden van het schoolteam als de leden van de ouderwerking vullen elk een participatiehuis in.  
o    Het groepje ‘schoolteam’ noteert de acties die de school organiseert om ouders te betrekken en te laten participeren op school.
o    Het groepje ‘ouderwerking’ noteert de initiatieven van de ouderwerking.

Gebruik verschillende kleuren post-its:
o    Noteer de (bestaande) acties en initiatieven op gele post-its en kleef ze in de kamers van het huis.
o    Noteer dromen, wensen of activiteiten waar jullie in de toekomst aan willen werken op blauwe post-its en kleef ze in het huis.  
o    Noteer kansen, werkpunten en acties om te bouwen aan het vertrouwen en de samenwerking tussen ouderwerking en school op roze post-its en kleef ze in de basis van het huis.

•    Plenum:
o    Stap 1:
Leg de 2 ingevulde participatiehuizen naast elkaar en haal de dubbele activiteiten (post-its) er uit en werk verder op één participatiehuis.  

o    Stap 2:
Overloop elke kamer van het huis en bespreek alle post-its:
-    Welke kamers zijn goed gevuld? Waar zijn we sterk in?
-    Welke kamers blijven leeg? Is dit een gemis of kiezen we ervoor om ze leeg te laten?
-    Is er een evenwicht in de activiteiten en thema’s? Is er een evenwicht in denken en doen? 
-    Zijn er veel overlappingen in de initiatieven die de school en de ouderwerking organiseert? Hoe kunnen we de activiteiten en de werking beter op elkaar afstemmen? Hoe kan de ouderwerking de school helpen en omgekeerd?
-    Bij welke initiatieven slagen we er in om veel ouders te betrekken? 
-    Welke acties willen we in de toekomst nemen? Op lange en korte termijn?
-    Zijn er acties die we niet meer willen doen?
-    Hoe kunnen we werken aan het vertrouwen en de samenwerking tussen ouderwerking en schoolteam? Wat zijn de kansen en knelpunten? Hoe kunnen we er in de toekomst meer op inzetten?
  

Feedback geven