Reeks polarisering: 3. Wat is fake news?

Zoeken

Reeks polarisering: deel 3

De VCOV zet zich, samen met de andere ouderkoepelverenigingen KOOGO en GO! Ouders, in voor ouderbetrokkenheid op school. Volgens een overeenkomst met de minister van Onderwijs en Vorming werkten we een actie uit rond het thema polarisering. De actie bestaat uit een reeks van filmpjes die ouders inspireren en sensibiliseren. Ouderwerkingen kunnen de filmpjes als groep bekijken en er mee aan de slag gaan. Ze kunnen dit doen aan de hand van opdrachten die we ontwikkelden.

In elk filmpje komt één of meerdere expert(s) aan het woord over een subthema.

Het derde subthema is Fake news. Aan het woord komen:

  • Kristin Van Damme, onderzoeker communicatie, media en design aan de Arteveldehogeschool en
  • Bert Pieters, expert media, radicalisering, representatie, polarisatie en propaganda van Mediawijs


Zij leren je alles over fake news en vooral hoe je er als ouder kan mee omgaan.

We danken Kristin Van Damme, Bert Pieters en het Netwerk Islamexperten, in het bijzonder cameraman Kaan Koseoglu, van harte voor hun medewerking!