Vlaamse toetsen

Zoeken

Algemene info over de Vlaamse toetsen

Ontdek in deze presentatie waarom er Vlaamse toetsen georganiseerd worden, wat deze toetsen juist meten en welke leerlingen de Vlaamse toetsen wanneer moeten afleggen. 

Wie neemt wanneer deel?

Leerlingen leggen deze Vlaamse toetsen verplicht af aan het einde van

 • het 4de leerjaar lager onderwijs 
 • het 6de leerjaar lager onderwijs
 • het 2de leerjaar secundair onderwijs
 • het 6de leerjaar secundair onderwijs


De leerlingen vullen  de toetsen digitaal in op school en tijdens de lesuren. Voorafgaand aan de toetsafname zullen leerlingen via ‘kennismakingstoetsen’ een stukje vertrouwd raken met het digitale toetsplatform en de aard van de vragen.

Redelijke aanpassingen aan de toetsen zijn in bepaalde mate mogelijk. Leerlingen uit het buitengewoon onderwijs zullen niet op grote schaal deelnemen aan deze toetsen, m.u.v. leerlingen in OV4. Leerlingen met een individueel aangepast curriculum en anderstalige nieuwkomers nemen niet deel aan de Vlaamse Toetsen, tenzij de school ervoor kiest om deze leerlingen toch te laten deelnemen.


Wat betekent dit voor mijn kind?

De school kan de resultaten van de toetsen: 

 • gebruiken om na te gaan of jouw kind de onderwijsdoelen heeft bereikt. De resultaten van de Vlaamse toetsen zijn echter in de eerste plaats een bron van informatie voor de kwaliteitsontwikkeling van de school. Ze zijn niet rechtstreeks bedoeld als middel voor evaluatie van leerlingen. 
 • meenemen als één van de vele elementen in de beslissing van de klassenraad, naast andere info over jouw kind (toetsen, spreekbeurten, opdrachten…), maar ze zijn niet beslissend voor de studievoortgang of attestering van jouw kind. Scholen dienen hierover afspraken te maken met leraren, leerlingen en ouders via de schoolraad en dit ook op te nemen in hun schoolreglement. 


Het is niet de bedoeling om 

 • een openbare rangschikking van scholen op te stellen 
 • de resultaten op school-, klas- en leerlingniveau publiek bekend te maken


Ouders (en leerlingen) hebben inzage- en kopierecht op het feedbackrapport van hun kind. Ouders (en leerlingen) hebben inzagerecht in het exacte antwoord van hun kind op de vraag, de belangrijkste elementen in de vraag en of het gegeven antwoord juist of fout is. De vragen zelf blijven geheim zodat ze opnieuw gebruikt kunnen worden.

Bij de Vlaamse toetsen hoort een aanvullende vragenlijst. Deze vragenlijst is vrijwillig in te vullen. Ouders (en leerlingen) kunnen dus kiezen of ze deze vragenlijst al dan niet invullen. In het decreet voor de Vlaamse toetsen is afgesproken dat de onderzoekers via deze vragenlijst mogen peilen naar de motivatie, ervaring met het onderwijsaanbod, huiswerk en studiekeuze van leerlingen om zo de bredere context achter de resultaten te begrijpen.Timing
 • Mei/juni 2023: eerste proefafname in het 4de leerjaar lager onderwijs en het 2de leerjaar secundair onderwijs. 
 • Mei/juni 2024: eerste hoofdafname in het 4de leerjaar lager onderwijs en het 2de leerjaar secundair onderwijs.
 • Mei/juni 2025: eerste proefafname in het 6de leerjaar lager onderwijs. 
 • Mei/juni 2026: eerste hoofdafname in het 6de leerjaar lager onderwijs en eerste proefafname in het 6de leerjaar secundair onderwijs. 
 • Mei/juni 2027: eerste hoofdafname in het 6de leerjaar secundair onderwijs.


Wat denken ouders over de Vlaamse toetsen?

In juni 2021 deden we een bevraging van ouders over de Vlaamse toetsen. Hier kan je de resultaten bekijken.

In juni 2024 wordt er een nieuwe bevraging afgenomen. Dit resultaten hiervan zullen nadien hier terug te vinden zijn.

april 2024

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven