Standpunten

Hier kan je de standpunten en persteksten van de VCOV vinden

Documenten

Titel Omschrijving
Schoolkosten tellen, niet de verkiezingen - april 19 Persbericht nav de schoolkostenmonitor. VCOV deed eerder onderzoek en aanbevelingen rond schoolkosten. Bekijken
Staken voor kwaliteitsvol onderwijs - maart 19 Persbericht nav de staking op woensdag 19 maart 2019. Bekijken
Kleine scholen doen ertoe - jan 2019 Adviestekst rond het al dan niet openhouden van kleine scholen (DPCC) - jan 2019 Bekijken
Memorandum 2019 Verwachtingen van de VCOV tav het nieuwe beleid Bekijken
(S)maken ouders huiswerk? - mei 14 VCOV-visie op huiswerkbeleid Bekijken
De modernisering van het secundair onderwijs - febr 17 Standpunt van de VCOV over de modernisering van het SO Bekijken
De onzichtbare schoolrekening - dec 16 Persbericht nav een bevraging bij ouderwerkingen over de financiën Bekijken
Elke dag ‘Dag van de Ouder’ in VBS De Bosbes - okt 16 Persbericht nav het label oudervriendelijke school in VBS De Bosbes Hertsberge Bekijken
Scholieren en (doelgroep-)ouders over de moderniseringsplannen voor het SO - sept 16 Reactie VCOV, GO! Ouders, KOOGO, Minderhedenforum, Vlaamse Scholierenkoepel en Netwerk tegen Armoede op de conceptnota tweede en derde graad SO Bekijken
Schoolkosten - aug 17 Schoolkosten augustus 2017 - standpunten Bekijken
Persbericht luxeverzuim - febr 18 Persbericht over luxeverzuim nav krokusvakantie Bekijken
Ouders zijn lastposten - aug 17 Opinie nav de start van het nieuwe schooljaar Bekijken
Ouderkoepel lanceert affichecampagne - mei 18 Persbericht over affichecampagne tegen luxeverzuim Bekijken
Is mijn thuistaal welkom in de ouderwerking op school - dec 17 Standpunt nav de discussie over het gebruik van de thuistaal tussen leerlingen onderling en bij uitbreiding tussen ouders. Bekijken