Standpunten

Hier kan je de standpunten en persteksten van de VCOV vinden

Documenten

Titel Omschrijving
Opinie: Het aanmeldsysteem om in te schrijven is niet de echte oorzaak van de onrust Opinie naar aanleiding van berichten in de media over leerlingen die geen plaats toegewezen kregen na aanmelding (juni 2024) Bekijken
Onderwijs, een basisrecht?! Persbericht nav het stijgende aantal leerlingen zonder school (april 2024) Bekijken
Persbericht: Schoolrekening blijft ouders kopzorgen baren Persbericht nav een bevraging bij ouders waaruit blijkt dat de schoolkosten gestegen zijn en dat ouders zich zorgen maken (aug 2023) Bekijken
Persbericht: Geen les, geen examen?! Persbericht over de bevraging van ouders over het lerarentekort, gekoppeld aan het schrappen of aanpassen van examens en evaluaties (juni 2023) Bekijken
Standpunt: Kinderen met honger op school kunnen niet leren Naar aanleiding van de bevraging bij ouders over het middageten op school, geeft de VCOV in een standpunt haar visie weer. Bekijken
2 op 3 ouders voelen digitalisering van het onderwijs in hun portemonnee Persbericht nav de bevraging van ouders met kinderen in het SO over de invoering van digitale toestellen op school en de impact daarvan (sept 2022) Bekijken
Visietekst: Wat als… de school weer school wordt? Visietekst over de kwaliteit van het onderwijs en de rol van de ouders Bekijken
1 op 3 ouders ongerust over komende schoolrekening 1 op 3 ouders maakt zich zorgen over de komende schoolfacturen. De prijsstijgingen blijven aanhouden voor ouders én scholen en meer ouders dan voordien wachten bang af wat de schoolrekening zal brengen. Bekijken
Coronamaatregelen leidden tot leerachterstand volgens ouders Persbericht n.a.v. de bevraging van 1023 ouders over de impact van de coronamaatregelen (juni 2022) Bekijken
Ouderkoepel VCOV is bezorgd over de impact van de Vlaamse toetsen op leerlingen en ouders Standpunt VCOV over de impact van de Vlaamse toetsen op leerlingen en ouders (maart 2022) Bekijken
Mondmaskers vanaf het eerste leerjaar: hoe gaan we als ouders daarmee om? Het overlegcomité besliste op vrijdag 3 december 2021 dat kinderen vanaf 6 jaar een mondmasker moeten dragen in school. Deze maatregel zorgt bij sommige ouders voor weerstand. Bekijken
Busritten buitengewoon onderwijs blijven onaanvaardbaar lang - 15 nov 21 Persbericht i.s.m. Katholiek Onderwijs Vlaanderen over het busvervoer buitengewoon onderwijs, n.a.v. een bevraging van scholen en ouders over dit leerlingenvervoer. Bekijken
Voorontwerp inschrijvingsdecreten - standpunt en bevraging over dubbele contingentering In de zomer van 2021 verscheen het voorontwerp van de nieuwe inschrijvingsdecreten. Hierin worden de aanmeldings- en inschrijvingsprocedures in scholen geregeld vanaf schooljaar 2023-2024. VCOV formuleert enkele standpunten en nam een kleinschalige bevraging af bij ouders. Bekijken
Willen ouders dat de zomervakantie ingekort wordt? - 7 nov 21 Persbericht nav de bevraging van 14000 ouders over het inkorten van de zomervakantie Bekijken
Het secundair onderwijs van de toekomst volgens 6216 ouders - januari 2016 6216 ouders gaven begin 2016 hun mening over de modernisering van het secundair onderwijs. Hier vind je de perstekst met de resultaten uit deze bevraging. Bekijken
Waar staan ouders in het nieuwe leersteundecreet? Standpunt naar aanleiding van de conceptnota Leersteun Bekijken
Wat denken ouders over de conceptnota leersteun? Resultaten van een bevraging bij ouders over de conceptnota leersteun (juli 2021). Bekijken
Wat als...de minister een vragenuurtje voor ouders zou organiseren? Persbericht naar aanleiding van het nieuwe schooljaar 2021-2022 Bekijken
Wat denken ouders over de Vlaamse toetsen? In juni 2021 vroegen we aan ouders hoe zij over de Vlaamse toetsen dachten. De meningen van ouders over de Vlaamse toetsen zijn verdeeld. Bekijken
De impact van de coronamaatregelen op de ouderwerking - maart 2021 Resultaten van de bevraging van voorzitters over de impact van de coronamaatregelen op de ouderwerking Bekijken