Standpunten

Hier kan je de standpunten en persteksten van de VCOV vinden

Documenten

Titel Omschrijving
De nieuwe eindtermen voor de 2e en 3e graad SO: bedreiging voor de kwaliteit en de vrijheid van onderwijs Standpunt van de Raad van Bestuur van de VCOV Bekijken
Een half schooljaar coronacrisis - februari 2021 Samen met GO! ouders en KOOGO organiseerde de VCOV een bevraging bij ouders om de stand van zaken op te maken na een half jaar onderwijs in coronatijden. Bekijken
Ouders verwachten dat deeltijds afstandsonderwijs nu op punt staat - 12 januari 2021 Persbericht Bekijken
Persbericht 'Ouders tevreden over start coronaschooljaar' - 28 sept 2020 Persbericht van de drie ouderkoepels (VCOV, KOOGO, GO!ouders) naar aanleiding van gezamenlijke bevraging in september 2020. Bekijken
Bevraging van ouders over start van het nieuwe schooljaar - 16 sept 20 De VCOV ging na hoe ouders uit het vrij onderwijs de start van dit bijzondere schooljaar ervaren hebben. Bekijken
Bevraging van ouders over start van het nieuwe schooljaar - 17 juni 20 Het nieuwe schooljaar '20-'21 zal er anders uitzien dan we gewoon zijn. Hoe zien ouders de start? Bekijken
Het schooljaar goed afronden: nu meer dan ooit nodig - juni 2020 Standpunt van de VCOV over de laatste schooldagen en luxeverzuim Bekijken
Bevraging van ouders over ervaringen tijdens eerste lesdagen - 19 mei 2020 Ervaringen van ouders na de heropstart van de lessen op school Bekijken
Spannender dan 1 september - 13 mei 2020 Persbericht n.a.v. de heropstart van de lessen op school op 15 (of 18) mei. Vraag naar begrip voor de keuze van ouders om hun kinderen niet naar school te sturen. Bekijken
Ouders vragen begrip voor hun keuze bij heropstart en mildheid bij evaluatie - 11 mei 2020 Visie van de VCOV op de verschillende standpunten die ouders innemen rond de heropstart van de lessen op school en vraag naar mildheid bij de (eind)evaluatie van de leerlingen op school. Bekijken
Bezorgdheden heropstart lessen op school - 28 april 2020 De VCOV kreeg de kans om bezorgdheden van ouders door te geven voor het overleg met de sociale partners over de heropstart van de lessen op school op 18 mei. Bekijken
Eerlijk? Wij worden zot in ons kot, maar we moeten erdoor - 2 april 2020 Perstekst namens ouders over de coronomaatregelen en de impact op de thuissituatie Bekijken
Ouders betalen boterhammen- en dutjestaks, maar niet zonder overleg - maart 2020 Standpunt over de boterhammen- en dutjestaks Bekijken
VCOV bedankt ouders voor opvolgen richtlijnen Corona VCOV bedankt ouders voor opvolgen richtlijnen Corona Bekijken
Tekort aan goede leraren baart ouders zorgen Standpunt naar aanleiding bevraging reflectiegroep over lerarentekort (2014) Bekijken
Nieuw decreet leerlingenbegeleiding veroorzaakt volgens ouders geen aardverschuiving Persbericht nav de bevraging over het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding (2019) Bekijken
Resultaten polls Overzicht van de resultaten van de polls op www.vcov.be. Bekijken
Rapport bevraging ouders over buitenschoolse kinderopvang Resultaten van de bevraging over de buitenschoolse kinderopvang mei 2019 Bekijken
Affichecampagne tegen luxeverzuim - juni 2019 Persbericht over de affichecampagne Bekijken
Merendeel van de ouders van kinderen met recht op ondersteuning biedt thuis schoolse hulp en/of betaalt extra hulp - juni 19 Persbericht over de bevraging van ouders over het ondersteuningsmodel Bekijken