Spannender dan 1 september - 13 mei 2020

Zoeken

Spannender dan 1 september

Exact twee maanden geleden werden de lessen op school opgeschort. Vanaf aanstaande vrijdag kunnen sommige leerlingen onder strikte voorwaarden weer les krijgen op school. De voorbije twee maanden waren er geen van reizen, sportkampen en logeerpartijtjes. Er werd thuis met vallen en opstaan gewerkt voor school, zonder sociaal contact, zonder hobby’s. Veel leerlingen kijken uit naar deze speciale eerste schooldag, maar weten nog niet goed hoe school er in deze coronatijd zal uitzien.

Ook de ouders hebben gemengde gevoelens over de heropstart van de lessen. Sommige ouders hebben hiernaar afgeteld omdat de combinatie gezin – school – werk erg zwaar is. Andere ouders hebben een modus vivendi gevonden. Dit is afhankelijk van veel factoren: de leeftijd van de kinderen, de eventuele leer- of ontwikkelingsstoornissen of andere beperkingen van de kinderen, de woonomstandigheden, de job van de ouders…

Waar de ene ouder zijn/haar kind zo snel mogelijk weer naar school wil sturen, aarzelen andere ouders. Ze hebben twee maanden nauwgezet de veiligheidsvoorschriften nageleefd en zijn bang dat iemand van hun gezin via de school besmet zou raken.

Scholen kunnen de lessen alleen maar weer opstarten op school als zij aan alle veiligheidsmaatregelen kunnen voldoen. Scholen die dit niet kunnen garanderen blijven dicht of starten met minder leerjaren dan officieel is toegelaten. Voor sommige ouders is deze garantie echter niet voldoende: zij wensen dat hun kinderen de rest van dit schooljaar thuis de lessen volgen.

De VCOV raadt deze ouders aan hun bezorgdheden voor te leggen aan de school. Ook de (huis)arts kan helpen bij de beslissing. Als ouders hun beslissing weloverwogen en na overleg met de school nemen, moet de maatschappij daar begrip voor opbrengen. Beslissingen die genomen worden vanuit een specifieke situatie of vanuit een onderbouwde overtuiging moeten gerespecteerd worden. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de beslissing na overleg met de school genomen wordt. Het partnerschap school – ouders mag in het belang van de leerlingen niet onder druk komen te staan door de coronacrisis.

De VCOV rekent op ieders begrip en wenst de leerlingen die vrijdag of maandag weer naar school gaan een fijne start.

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven