Bevraging van ouders over start van het nieuwe schooljaar - 17 juni 20

Zoeken

Bevraging van ouders over start van het nieuwe schooljaar - 17 juni 20

Op 1 september 2020 zal het coronavirus de wereld nog niet uit zijn. Het nieuwe schooljaar zal er anders uitzien dan gewoonlijk. De VCOV stelde een bevraging op om na te gaan hoe ouders deze start van het nieuwe schooljaar zien. Bijna 3000 ouders vulden op enkele dagen tijd de bevraging in: 2076 ouders met kinderen in het basisonderwijs en 814 ouders met kinderen in het secundair onderwijs.

Welke leerlingen hebben nog les?
In het basisonderwijs heeft de overgrote meerderheid van de leerlingen de voorbije weken minstens een halve dag les gehad op school (92,8%). In het secundair onderwijs is dat maar 52,2%. Dit maakt dat ouders met kinderen in het secundair wellicht nog meer uitkijken naar 1 september dan ouders met kinderen in het basisonderwijs. De oproep om het schooljaar toch nog op school af te ronden wordt in het secundair goed opgevolgd (77,9%). Examens zijn er in veel gevallen niet geweest (82,8%).

Hoe wordt er geëvalueerd?
In het secundair tellen de taken en toetsen die de leerlingen maakten tijdens het leren op afstand volgens 45,6% van de ouders mee voor het rapport. In het basisonderwijs is dit veel minder (9%), maar daar zegt 44,3% van de ouders het niet te weten. Hier is blijkbaar niet altijd duidelijk over gecommuniceerd. Meer dan de helft van de ouders heeft vertrouwen in een milde en eerlijke evaluatie (68% in het basisonderwijs en 59,1% in het secundair). Ouders zijn echter ongerust over de leervorderingen van hun kind: 27,5% van de ouders in het basisonderwijs denkt dat hun kind leerachterstand heeft opgelopen. In het secundair onderwijs meent maar liefst 47,8% van de ouders dat.

Hoe willen ouders weer les op school?
Voor volgend schooljaar vindt de meerderheid van de ouders het belangrijk dat er weer lessen op school worden georganiseerd voor alle leerjaren (76,5% in het basisonderwijs en 83,1% in het secundair). 73% van de ouders in het basisonderwijs ziet dit graag voltijds, tegenover 58,7% in het secundair.
De mogelijkheid van onderwijs op afstand vindt respectievelijk 31,7% (basis-) en 54,6% (secundair onderwijs) van de ouders belangrijk volgend schooljaar.
Met een score van meer dan 80% in beide onderwijsniveaus, blijkt het ontsmetten en wassen van de handen belangrijk voor ouders.
Dat ouders volgend schooljaar mondmaskers dragen vindt ongeveer 35% van de ouders belangrijk (zowel voor basis- als secundair onderwijs). Voor het schoolpersoneel vindt 31,6% van de ouders in het basisonderwijs dit belangrijk; 36% van de ouders in het secundair. In het secundair vindt 28,7% van de ouders dit ook belangrijk voor de leerlingen.
Zo’n 33% van de ouders wenst dat volgend schooljaar weer uitstappen van één dag mogelijk zijn (voor beide onderwijsniveaus). Meerdaagse uitstappen in eigen land vindt 26,9% van de ouders in het basisonderwijs belangrijk; 32,1% in het secundair. Voor meerdaagse uitstappen in het buitenland lopen de resultaten verder uiteen: 5,2% tegenover 22,2%. Dit is te verwachten gezien de leeftijd van de leerlingen.

Hoe willen ouders betrokken worden?
Ongeveer 65% van de ouders wil volgend schooljaar weer op school terecht kunnen voor een persoonlijk gesprek met de leraar (voor beide onderwijsniveaus gelijklopend). Ook videogesprekken zijn een mogelijkheid voor ouders: respectievelijk 59,7% en 65,9%.
Infoavonden voor ouders vindt ongeveer 40% van de ouders belangrijk (in beide onderwijsniveaus). Feestelijke activiteiten zoals recepties, proclamaties… vindt respectievelijk 40,1 en 36,5% van de ouders belangrijk. Aan ontmoetingsactiviteiten is er minder behoefte: 22,1% en 16,3%.

Wat willen ouders nog zeggen over de start van het nieuwe schooljaar?
Lees hier de verwerking van de geschreven commentaren.

    

Bekijk hier de (ruwe) resultaten uit het basisonderwijs.

Bekijk hier de (ruwe) resultaten uit het secundair onderwijs.

Download hier het VOLLEDIGE rapport. 


Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven