Willen ouders dat de zomervakantie ingekort wordt? - 7 nov 21

Zoeken

Willen ouders dat de zomervakantie ingekort wordt?

De meningen van ouders over het inkorten van de zomervakantie lopen sterk uiteen. Dat blijkt uit een bevraging die de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen (VCOV) op eigen initiatief heeft georganiseerd. Maar liefst 14 014 ouders vulden de bevraging in. Een nipte meerderheid van de ouders (51,5%) wil nadenken over een herschikking van de vakantiekalender.

De Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen (VCOV) maakt deel uit van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor). Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts vroeg deze strategische adviesraad een advies uit te brengen over een eventuele reorganisatie van de indeling van het schooljaar. Daarop besliste de VCOV om een ouderbevraging te organiseren. Maar liefst 14 014 ouders vulden de bevraging in. De resultaten zijn nu verwerkt.

De meningen van ouders over het inkorten van de zomervakantie lopen sterk uiteen. Een nipte meerderheid (51,5%) vindt het goed dat erover nagedacht wordt. 43,1% vindt dit niet goed. Bijna 1 op de 3 respondenten wenst geen aanpassingen aan de schoolvakanties.  

Waarom nadenken over het inkorten?
Nipt de helft van de ouders (51,5%) wil wel nadenken over het inkorten van de zomervakantie. De meest aangeduide reden waarom ouders dit goed zouden vinden, is dat de herfst- en krokusvakantie dan verlengd kunnen worden. Ouders geven ook aan dat hun kinderen hun klasgenoten missen tijdens de zomervakantie, dat de kinderen leerstof vergeten en dat ze een vaste structuur nodig hebben. De verveling, die vooral in de laatste twee weken van de zomervakantie toeslaat, wordt ook genoemd door veel ouders. In de open antwoorden bij deze vraag pleiten ouders voor een betere spreiding van de vakanties om de kinderen beter te laten uitrusten. Inkorten van de zomervakantie wordt regelmatig als een sociale maatregel voor kinderen uit kwetsbare gezinnen genoemd omdat deze kinderen tijdens de zomervakantie veel kennis verliezen.  

Waarom niet nadenken over het inkorten?
Iets minder dan de helft van de ouders (43,1%) vindt het niet goed dat er wordt nagedacht over het inkorten van de zomervakantie. Zij hebben daar volgende argumenten voor: het gezin, de samenleving en de werksituatie zijn afgestemd op twee maanden vakantie. Minder weken schoolvakantie in de zomer betekent minder weken om het verlof tussen werknemers te verdelen. Gescheiden ouders moeten dan de vakantieregeling herbekijken en de puzzel van kampen, vakantiewerk en gezinsvakantie is moeilijker te leggen als de vakantieperiode ingekort wordt. Bijkomende argumenten tegen het inkorten zijn het betere weer in de zomermaanden, de nood aan twee maanden om tot rust te komen en de vrees dat reizen duurder zullen worden.

Welke aanpassingen vinden ouders goed?
De VCOV vroeg ouders welke aanpassingen hun voorkeur genieten als er gesleuteld zou worden aan de verdeling van de schoolvakanties. Iets minder dan de helft van de ouders (44,5%) verkiest in dat geval het inkorten van de zomervakantie met twee weken, gekoppeld aan het verlengen van de herfst- en krokusvakantie van telkens één naar twee weken. Voor 20,5% van de respondenten mag de zomervakantie ingekort worden zonder de herfst- en krokusvakantie te verlengen. Andere voorstellen zijn het verlengen van de kerstvakantie en het invoeren van een volledige week vakantie in mei in plaats van het verlengde weekend.

Wat willen ouders kwijt over dit thema?
De organisatie van de schoolvakanties beroert ouders duidelijk. Het is ongezien dat meer dan 14 000 ouders ingaan op dit soort bevraging. De ouders maakten ook dankbaar gebruik van de mogelijkheid om een reactie te geven op het einde van de bevraging. Een veel gehoorde zorg is de opvang. Ouders die zelf minder vakantie hebben vinden het moeilijk om twee maanden zomervakantie te overbruggen. Ze vrezen dat bij een herverdeling van de vakantieperiodes de opvangproblemen mee opschuiven. Specifiek voor 3- en 4-jarigen, voor kinderen ouder dan 12 en voor kinderen en jongeren met een beperking is het huidige opvangaanbod ontoereikend.

Een vaak gehoorde klacht van ouders is de verschillende vakantieregeling in Vlaanderen en Franstalig België. De taalgrens is immers maar een artificiële grens als het gaat over werk, school van de kinderen, familie, hobby’s… Sommige gezinnen hebben kinderen die in een verschillend landsdeel naar school gaan of ouders die werken in de ene regio terwijl hun kinderen in de andere regio naar school gaan.

Specifiek voor het secundair onderwijs vragen ouders om de lesvrije dagen na een examenperiode kwaliteitsvol in te vullen. Zij vragen ook dat er voldoende vakantie overblijft in de zomermaanden voor jongeren die vakantiewerk doen. De vakantie verschuiven naar de herfst- en krokusvakantie vinden zij doorgaans minder zinvol, o.a. omdat leerkrachten in die vakanties veel taken opgeven en de leerlingen niet tot rust kunnen komen in deze vakanties.

Tot slot
Een herverdeling van de schoolvakanties zal een grote impact hebben die in veel sectoren voelbaar is. Ouders noemen de organisatie van de opvang tijdens schoolvakanties, het jeugdwerk, het werk van ouders, het toerisme, vakantiewerk voor jongeren… Afstemming tussen en reorganisatie van al deze sectoren is dan ook noodzakelijk wanneer nagedacht wordt over een andere organisatie van de schoolvakanties.

Klik HIER voor het gedetailleerde rapport.Voor meer informatie, contacteer Karolien Bouchet via (0479) 07 59 45 of karolien.bouchet@vcov.be.
VCOV vzw Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen
Berkendreef 7 - 3220 Holsbeek
Tel. 016 388 100 – info@vcov.be, www.vcov.be 


Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven