Bezorgdheden heropstart lessen op school - 28 april 2020

Zoeken

Bezorgdheden van ouders over de heropstart van de lessen op school

1.    COMMUNICATIE
Ouders zijn ongerust over de terugkeer naar school. Duidelijke communicatie met ouders over wie, wat, waar, waarom, hoe… kan (een deel van) deze ongerustheid wegnemen. Voorbeeldcommunicatie vanuit de overheid is zeker wenselijk, maar zal door elke school moeten aangepast worden naargelang de lokale situatie. De overheid kan wel helpen door sjablonen te voorzien, pictogrammen, voorbeelden van heldere taal… Dit zal ook noodzakelijk zijn om chaos te vermijden de eerste dag: ouders moeten goed geïnformeerd worden welk kind wanneer verwacht wordt op school. Zeker als de opvang elders georganiseerd wordt (bv. in gemeentelijke sporthal) is helderheid essentieel.

2.    MENTALE VEILIGHEID
De fysieke veiligheid staat voorop. Toch vragen we om erover te waken dat de genomen maatregelen goed geduid worden naar de leerlingen en dit in het belang van hun mentale veiligheid. Kinderen moeten zich veilig voelen om tot leren te kunnen komen. Zeker voor jonge kinderen kunnen de extra maatregelen heel bedreigend overkomen. Er moet rekening mee gehouden worden dat niet elk kind op dezelfde wijze geïnformeerd is over het virus/de maatregelen. 

3.    CORONA-AANSPREEKPUNT
Ouders zullen veel vragen hebben. Deze beantwoorden is een onderdeel van de maatregelen van de school, doch zeker een extra, praktische bekommernis: tot wie kunnen ouders zich wenden? Is er een ‘corona-aanspreekpunt’ of een speciaal ‘corona-nummer’ voor noodgevallen? Deze communicatie is van een andere orde dan bv. vragen over een opdracht of leerstof.

4.    SCHOOLKOSTEN
De hygiënemaatregelen brengen uiteraard een extra, onvoorziene kost met zich mee voor de school. Als deze doorgerekend wordt aan de ouders, vragen we om de bestaande regels in verband met schoolkosten zeker te handhaven: billijkheid van de gevraagde bijdrage, gespreide betaling mogelijk, duidelijke informatie vooraf over de te verwachten kost. De kans is zeer reëel dat er nu meer gezinnen in financiële moeilijkheden zitten, gezinnen waarvan de school dit niet verwacht had/vermoedt. Alertheid is zeker nodig.

5.    ORGANISATORISCHE PUZZEL
Het organiseren van de school in kleine groepen, in aangepaste lokalen, op verschillende tijdstippen… is een immense opdracht. Toch durven wij vragen om hierbij zoveel mogelijk rekening te houden met tweelingen, broers/zussen en nieuw-samengestelde gezinnen. Ook ouders zullen immers de puzzel moeten leggen.

6.    VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG
Hebben ouders de mogelijkheid gebruik te maken van voor- en naschoolse opvang wanneer zij weer op hun werk verwacht worden?

7.    OUDERCONTACTEN
Wij vragen scholen om het schooljaar af te sluiten met een persoonlijk contact met de ouders van elke leerling. Dit is zeker niet evident, maar ouders hebben al sinds half maart geen mogelijkheid gehad tot fysiek oudercontact. Ouders wiens kinderen voor een scharniermoment staan en/of een studiekeuze moeten maken, hebben nu veel minder mogelijkheden om zich te informeren. Ook voor die leerlingen waar op het eerste zich ‘niets te melden’ is, is het belangrijk dat er toch even een kort online of telefonisch contact kan zijn tussen leraar en ouders. Wij vinden het heel belangrijk het schooljaar in verbinding te kunnen afsluiten.

8.    REALISTISCHE HYGIËNEMAATREGELEN
Het is aan de experten om te oordelen over het dragen van mondmaskers op school. Het langdurig dragen van een mondmasker is geen evidentie. Waar nodig, moet het. Waar andere maatregelen genomen kunnen worden, dan krijgen die de voorkeur. In verband met het handen wassen, vragen we om ook hier het evenwicht te zoeken tussen ideale omstandigheden en de praktijk. Zeker bij jonge kinderen, zou het mogelijk kunnen zijn dat de remedie hier erger is dan de kwaal. Een groep kinderen een voor een meermaals per dag de handen op de correcte manier laten wassen, wordt een uitdaging.

9.    OKAN
Het verwonderde ons heel erg dat deze groep leerlingen niet vermeld werd in de gevoerde communicatie. Het aantal leerlingen per klas is hier al veel kleiner dan in een gemiddelde klas.

10.    BUITENGEWOON ONDERWIJS
Ouders met een kind in het buitengewoon onderwijs vragen om bijzondere aandacht voor hun kind. Hun kind gaat niet naar school in de dorpsschool maar maakt gebruik van het leerlingenvervoer. Leerlingen van meerdere klassen en scholen zitten vaak samen op één bus. Kunnen er extra of grotere bussen ingezet worden?
Heel wat leerlingen in het buitengewoon onderwijs zijn ook medisch kwetsbaar. Kunnen ouders erop vertrouwen dat hun kind met een beperking leert omgaan met de vele veiligheidsmaatregelen op school bv. het dragen van een mondmasker, handhygiëne…? Wat met leerlingen die voor en na schooltijd worden opgevangen in een MFC? Voor kinderen met een beperking is mimiek, fysiek contact, geborgenheid bij een vertrouwde persoon enorm belangrijk.
Ook de druk op kwetsbare of anderstalige gezinnen met een kind in het buitengewoon onderwijs mag niet vergeten worden. 

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven