De nieuwe eindtermen voor de 2e en 3e graad SO: bedreiging voor de kwaliteit en de vrijheid van onderwijs

Zoeken

De nieuwe eindtermen voor de 2e en 3e graad SO: bedreiging voor de kwaliteit en de vrijheid van onderwijs

1. De nieuwe eindtermen vormen een bedreiging voor de kwaliteit van het onderwijs

-In de nieuwe eindtermen zitten veel inhoudelijk goede dingen, maar er zijn veel te veel eindtermen en ze zijn veel te gedetailleerd. De leerlingen zullen van alles iets weten, maar er is geen ruimte om ten gronde op belangrijke zaken in te gaan.

-Er zal ook onvoldoende ruimte zijn om te diversifiëren of te remediëren.

-In richtingen met dubbele finaliteit en arbeidsmarktfinaliteit en in het deeltijds kunstonderwijs brengen de nieuwe eindtermen een verzwaring van de cognitieve competenties mee en komt het ontwikkelen van arbeidsmarktgerichte competenties in de verdrukking. Dit kan ook leerlingen ontmoedigen, wat tot afhaken kan leiden.

2. De nieuwe eindtermen vormen een bedreiging voor de vrijheid van onderwijs

-De nieuwe eindtermen zijn geen minimumdoelen, maar ze nemen alle studietijd in beslag en laten geen ruimte meer voor eigen accenten door de school.

-Daardoor komt de vrijheid van onderwijs in het gedrang. Het gaat hier vooreerst om de vrijheid om onderwijs te organiseren, de zogenoemde “actieve vrijheid van onderwijs”. Dit is de zaak van de schoolbesturen en de koepel.

-Daardoor vervalt echter ook de vrijheid van onderwijskeuze van ouders en leerlingen. Als er geen significante verschillen in het aanbod meer zijn, geen ruimte om duidelijke eigen accenten te leggen, is er geen variatie meer in het aanbod waaruit ouders en leerlingen kunnen kiezen. Daardoor komt de zogenoemde “passieve vrijheid van onderwijs”, namelijk de vrijheid van onderwijskeuze, in het gedrang. Hier gaat het om de belangen van de leerlingen en de ouders.


Het bestuur van de VCOV vzw, 12 februari 2021

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven