Wat denken ouders over de Vlaamse toetsen?

Zoeken

Wat denken ouders over de Vlaamse toetsen?

In juni 2021 vroegen we aan ouders hoe zij over de Vlaamse toetsen dachten. Het volledige rapport met de resultaten vind je via deze link.

De meningen van ouders over de Vlaamse toetsen zijn verdeeld: ongeveer 4 op 10 ouders staat positief tegenover de Vlaamse toetsen. Ongeveer 2 op 10 staat negatief en 3 op 10 ouders staat neutraal tegenover deze toetsen. 

Deze ouders willen vooral dat de resultaten van hun kind op de Vlaamse toetsen gebruikt worden om:

 • hun kind beter te ondersteunen (80% van de ouders)
 • hun kind beter te oriënteren in het basisonderwijs of secundair onderwijs (59%)
 • de kwaliteit van het onderwijs aan hun kind te meten (52%)
 • hun kind beter te kunnen oriënteren naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt (48%)
 • na te gaan of hun kind de onderwijsdoelen heeft bereikt (41%). 
 • Ook 20% van de ouders wil dat de toetsresultaten van hun kind geen gevolgen hebben voor hun kind.


Ouders merken ook op dat:

 • Leerlingen reeds veel toetsen afleggen en dat deze extra toetsen voor stress kunnen zorgen. Ouders zijn bezorgd over de onderwijstijd die wegvalt door dit toets moment.
 • De toetsresultaten slechts een momentopname zijn en slechts een beperkt beeld geven van het kind. Er is een mogelijke impact van studeren van het kind op toetsresultaten.
 • De toetsresultaten niet bepalend zijn of mogen zijn voor de oriëntering van hun kind. Een ouder is van mening dat de ‘gewone’ toetsen zijn voldoende informatief voor de oriëntering van een kind. Een ouder vindt dat een meting van de onderwijskwaliteit aan een leerling geen impact mag hebben op oriënteringsbeslissingen.
 • Leraren ondersteund dienen te worden om de resultaten op een juiste manier te gebruiken. Ouders zijn bezorgd dat leraren of de school de resultaten anders zullen gebruiken dan bedoeld.
 • Sommige ouders zien graag rankings van scholen voortvloeien uit de resultaten, terwijl andere ouders net geen rankings van scholen willen.
 • Ouders zich zorgen maken over de onduidelijkheden rond mogelijke redelijke aanpassingen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De Vlaamse toetsen mogen niet nadelig zijn voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 


Juni 2021


Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven