Wat als...de minister een vragenuurtje voor ouders zou organiseren?

Zoeken

Wat als...de minister een vragenuurtje voor ouders zou organiseren? (aug 2021)

De kalender tikt gestaag af naar 1 september. Niet alleen de leerlingen zitten vol vragen, ook de ouders. Met hun vragen over de school en de klas kunnen zij traditiegetrouw begin september terecht op een infoavond op school. Maar wat met de vragen die ouders hebben over het onderwijsbeleid? Ouders willen betrokken worden en kritisch, maar vooral constructief mee nadenken. Op de vooravond van 1 september vraagt de VCOV, ouderkoepel voor het vrij onderwijs, aandacht voor de vragen en bezorgdheden van ouders en zet enkele heikele punten op een rijtje.  

Krijgt mijn kind een laptop van de school?

2021-2022 moet het schooljaar worden waarin elke leerling vanaf het 5e leerjaar een ICT-toestel ter beschikking krijgt. De overheid beveelt aan dat het toestel eigendom blijft van de school. Hiervoor krijgen scholen extra middelen. Dekken die middelen de kost niet? Dan mag de basisschool dit niet doorrekenen aan de ouders. In het secundair onderwijs kan dit onder strikte voorwaarden. Ouders wachten op informatie want vaak investeerden ze nog maar net in een toestel in functie van het afstandsonderwijs. 

Waarom moet mijn kind meedoen aan de Vlaamse toetsen?

Dit schooljaar worden de contouren uitgetekend van centrale, gestandaardiseerde testen voor alle leerlingen. Met de resultaten kunnen scholen hun onderwijskwaliteit opvolgen. Meer en meer duiken er signalen op dat de klassenraad de resultaten ook zal kunnen gebruiken als één van de elementen om leerlingen te oriënteren op het einde van het schooljaar. Ouders vragen zich af wat nu precies de bedoeling is van deze toetsen.

Wat als mijn kleuter niet slaagt voor de taalscreening?

In het komende schooljaar nemen scholen een taalscreening af bij 5-jarige kleuters. Zo zullen ze nagaan welk niveau het kind heeft voor Nederlands en of het een aangepast taaltraject moet volgen. Oordeelt de klassenraad dat het kind op het einde van het schooljaar onvoldoende Nederlands kan? Dan is een gunstige beslissing van de klassenraad van het lager onderwijs nodig én een taalintegratietraject. Anders kan het kind niet overgaan naar het eerste leerjaar. 

Wanneer is er een plaats voor mijn kind in het buitengewoon onderwijs?

Meer en meer ouders die – na een vaak lang en moeizaam traject – hun kind willen inschrijven in het buitengewoon onderwijs krijgen de boodschap dat er geen plaats is. Moet er meer ingezet worden op inclusieve trajecten in het gewoon onderwijs? Of moet het buitengewoon onderwijs uitgebreid worden? De wachtlijst is in ieder geval niet de juiste plaats voor onderwijs op maat. Ouders vragen een oplossing voor deze kinderen.   

Wanneer krijg ik zekerheid over de ondersteuning van mijn kind met een beperking?

In een nieuw decreet wordt vastgelegd hoe leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ondersteund worden op school. Wanneer scholen niet in staat zijn zelf in deze zorg te voorzien, krijgen zij hulp vanuit het leersteunmodel. Ouders zijn benieuwd naar de concrete invulling en hopen dat de huidige ondersteuning van hun kind verdergezet kan worden.

VCOV augustus 2021

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven