Het schooljaar goed afronden: nu meer dan ooit nodig - juni 2020

Zoeken

Het schooljaar goed afronden: nu meer dan ooit nodig

Na enkele bijzonder moeilijke maanden komt het gewone leven weer op gang. Gezinnen maken plannen voor de vakantie: een reis naar het buitenland of even ertussenuit in eigen land. De twee laatste schooldagen, maandag 29 en dinsdag 30 juni, vallen dan misschien wel ongelegen…

Op 30 juni kan een basisschool de lessen een halve dag schorsen, maar 30 juni is en blijft de laatste schooldag. De week die er op volgt, kan de klassenraad gebruiken om het getuigschrift basisonderwijs uit te reiken. Ook in het secundair onderwijs kan de termijn waarbinnen de delibererende klassenraad moet beslissen, uitzonderlijk opgeschoven worden naar 7 juli.

De kans is dus reëel dat de rapportuitreiking of het oudercontact na 30 juni georganiseerd wordt. Bijkomend gegeven is dat vóór 1 juli proclamaties met maximum 100 personen toegestaan zijn. Na 1 juli kunnen scholen 200 personen toelaten. In beide gevallen moeten de veiligheidsvoorschriften nageleefd worden.

De VCOV beseft dat het voor ouders niet evident is om in de vakantie aan deze momenten deel te nemen. Voor de leden van het schoolteam is het dat ook niet: zij moeten in uitzonderlijke omstandigheden leerlingen evalueren en delibereren. Dat scholen zich dan ook nog eens inspannen om ouders goed te informeren over hun beslissing én in vele gevallen er een feestelijke gelegenheid van maken, verdient alleen maar lof.

Laten we met z’n allen de weinige tijd die er nog rest dit schooljaar zo goed mogelijk gebruiken. Ook het samen afsluiten van dit bijzondere schooljaar hoort daar bij. Een bevraging van ouders leert dat in het basisonderwijs de meerderheid van de leerlingen terug les heeft op school. In het secundair onderwijs is dat maar grosso modo de helft van de leerlingen. Voor leerlingen die geen les meer hebben, is er vaak wel een afsluitmoment voorzien.   


Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven