Mondmaskers vanaf het eerste leerjaar: hoe gaan we als ouders daarmee om?

Zoeken

Mondmaskers vanaf het eerste leerjaar: hoe gaan we als ouders daarmee om?

Beste ouders,
 
Het Overlegcomité besliste vrijdag dat leerlingen vanaf het eerste leerjaar tot aan de kerstvakantie een mondmasker moeten dragen op school. Wij vernemen dat deze maatregel bij sommige ouders voor weerstand zorgt.
 
Als ouderkoepel willen wij ons steentje bijdragen in de dialoog over deze maatregel. Vooreerst willen we erop wijzen dat de scholen verplicht zijn om de maatregelen die worden opgelegd door de overheid te respecteren. Een school kan hier geen uitzonderingen op maken. En ook als ouderraad of individuele ouder moeten wij die maatregel respecteren.
 
Wij hebben er vertrouwen in dat onze ouders, onze ouderraden en ouderverenigingen er mee zullen voor zorgen dat het mondmasker op een zorgzame wijze in de school zal worden geïntroduceerd. Voor kinderen die er moeite mee hebben, zal men wellicht wel wat geduld moeten hebben. Als een leerling echter manifest blijft weigeren om een mondmasker te dragen, kan de school aan die leerling de toegang tot de lessen ontzeggen.
 
Experten zijn duidelijk: het mondmasker is nodig om een veilige omgeving te creëren voor leraren, leerlingen en hun familieleden. De besmettingscijfers en quarantaines in onze basisscholen swingen de pan uit, waardoor de organisatie van het leren en het leven op school, zelfs wanneer de school open kan blijven, ernstig in het gedrang komt.
 
Uiteraard beseffen we dat een mondmasker dragen voor zes- tot tienjarigen geen evidentie is. We hopen dan ook dat deze maatregel zo snel als mogelijk weer kan worden opgeheven.
 
Holsbeek 5 december 2021
 
Het VCOV-team

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven