Persbericht luxeverzuim - febr 18

Zoeken

Persbericht VCOV 5 februari 2018

“Een dagje vroeger vertrekken kan toch geen kwaad?”

Cijfers over luxeverzuim zijn er niet. Toch wordt elke school er mee geconfronteerd: leerlingen die vlak voor (of na) een schoolvakantie afwezig zijn omdat ze op vakantie zijn.

Vaak ‘wettigt’ een ziektebriefje van de ouders hun afwezigheid. Zo’n briefje kan 4 keer per schooljaar op voorwaarde dat de leerling niet langer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen afwezig is. Sommige ouders zeggen ook eerlijk aan de leraar of de directie dat hun kind de dag voor een vakantie niet op school zal zijn: “Zo besparen we onszelf heel wat fileleed”, of: “Het vliegtuigticket is dan veel goedkoper”. Voor een directeur is het echter verboden om eender welk verlof toe te staan zonder wettiging. Vervroegd op vakantie vertrekken wordt als ‘ongewettigd afwezig’ genoteerd.

Is het dan zo erg dat een leerling het carnavalsfeest mist of een filmvertoning niet meemaakt? De VCOV, ouderkoepel voor het vrij onderwijs, vindt deze momenten zeker en vast waardevol voor de leerlingen. Belangrijker is echter het principe: tijdens een schooldag zijn leerlingen op school.

We weten immers dat 0,7% van de leerlingen uit het basisonderwijs weleens problematisch afwezig is, dit wil zeggen afwezig zonder geldige reden. Voor het secundair onderwijs gaat het om 2,3% van de leerlingen. Deze cijfers stijgen jaar na jaar!* Hoe kunnen we dan als maatschappij goedkeuren dat leerlingen spijbelen om vroeger op vakantie te kunnen vertrekken? De VCOV vindt dat ouders hier hun verantwoordelijkheid moeten opnemen. School is belangrijk, ook de dag voor een vakantie.
* Zie: http://agodi.be/leerplicht-jaarrapporten 


Meer informatie?

Contacteer:
VCOV vzw Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen

Berkendreef 7 - 3220 Holsbeek, 016 388 100, www.vcov.be

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven