Tekort aan goede leraren baart ouders zorgen

Zoeken

Tekort aan goede leraren baart ouders zorgen (sept. 2014)

Het tekort aan goede leraren wordt dramatisch. Volgens de VCOV-reflectiegroep, bestaande uit ouders van het basis- en secundair onderwijs,  is er niet zozeer een probleem met het imago van de leraar. Het tekort is eerder een gevolg van de angst die men heeft voor moeilijke leerlingen, van de mogelijke problemen met ouders en van het gebrek aan opvang en begeleiding van beginnende leraren. 

De VCOV vertegenwoordigt alle ouders van het vrij onderwijs. Om te weten wat ouders denken, legt de ouderkoepel regelmatig actuele onderwijsthema’s voor aan een groep ouders uit het basis- en secundair onderwijs. Zo was er een bevraging over het lerarentekort.

Ouders blijken wel degelijk op de hoogte te zijn van het nijpend tekort. Zij zijn er eveneens van overtuigd dat dit een invloed heeft op de kwaliteit van het aangeboden onderwijs. Als een school kampt met ziekte of andere afwezigheid van leraren, dan moet zij zich vaak wenden tot noodoplossingen: klassen samen zetten, studie voorzien… Vindt men onvoldoende leraren, dan zijn  ouders vooral bezorgd om het gebrek aan opvolging van de leerlingen. Voor het secundair onderwijs is men in zulke situatie niet tevreden met het aantal  “nutteloze” uren dat leerlingen moeten doorbrengen op school. 

Moeilijke leerlingen en moeilijke ouders?

Waarom overweegt een jongere in zijn studiekeuze steeds minder de stap naar de lerarenopleiding? Wat weerhoudt een mogelijke zij-instromer om leraar te worden?

De angst voor ‘moeilijke’ leerlingen is volgens de ouders oorzaak nummer één voor het lerarentekort. Werkonzekerheid, problemen met ouders, de klasgrootte, de opvang en begeleiding van beginnende leraren en het loon vormen verder de belangrijkste oorzaken volgens de ouders uit het basisonderwijs. De ouders uit het secundair onderwijs geven in dalende volgorde als belangrijkste oorzaak aan: de problemen met ouders, de opvang en begeleiding van beginnende leraren, de waardering en de werkdruk.

En de oplossing is? Coaching als wondermiddel?

Op de eerste plaats moet men volgens de ouders voorzien in voldoende begeleiding en ondersteuning van beginnende leraren. Mogelijke zij-instromers aanmoedigen om de stap naar het onderwijs te zetten, is een tweede oplossing. Last but not least zijn volgens de ouders de verlichting van de werkdruk en een doelgerichte promotiecampagne voor de lerarenopleiding dé remedie om het lerarentekort het hoofd te bieden. 

De VCOV pleit daarom voor:

  • meer verbondenheid tussen de onderwijswereld, de leerlingen, hun ouders en de brede samenleving. Onbekend maakt onbemind: de onderwijswereld is ingewikkeld, elkaar beter leren kennen, schept een band;
  • het promoten van de lerarenopleiding waarin men op een realistische, dynamische maar onbevooroordeelde manier het beroep van leraar in beeld brengt. Er moet in het bijzonder aandacht gaan naar diversiteit in de doelgroep. Het dalend aantal mannelijke leraren doet verwachten dat nog minder jongens voor een job in het onderwijs zullen kiezen. Leraren met een migratie achtergrond zijn eveneens ondervertegenwoordigd in de opleiding en het werkveld;
  • een structurele personeelsomkadering voor interne begeleiding van startende  leraren;
  • het koesteren van het steeds schaarser wordend lerarenkorps door planlastvermindering, groeimogelijkheden…


Meer mannen en vrouwen zullen immers kiezen voor een onderwijsloopbaan als ze aantrekkelijk is, voldoende omkaderd is en voldoet aan hoge, maar realistische verwachtingen. 
 

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven