Staken voor kwaliteitsvol onderwijs - maart 19

Zoeken

Staken voor kwaliteitsvol onderwijs

Tijdige informatie aan ouders, overleg met ouders en voorzien in opvang voorkomen dat ouders zich gegijzeld voelen door de komende onderwijsstaking.

Toekomst veilig stellen
Jongeren hebben recht op kwaliteitsvol onderwijs. Zo wacht hen een beloftevolle toekomst. Zo is de toekomst van onze samenleving gegarandeerd. Daarom moet men de beste voorwaarden creëren voor ons onderwijs.

Vlaanderen staat mee aan de top wat betreft investeringen in onderwijs. Dit neemt niet weg dat specifieke noden van het onderwijs vragen om meer.
Ouders ervaren dag in dag uit via hun kinderen de gevolgen van onderwijsvernieuwingen: de realisatie van het M-decreet, de exploratieproef Columbus, het decreet leerlingenbegeleiding, de voorbereiding van de modernisering van het SO…

Ze ervaren ook de weerslag hiervan op de werkdruk van schoolteams. Leraren voelen zich overvraagd, leraren vallen uit en er is veel personeelsverloop in het schoolteam.
Om al deze redenen heeft de VCOV als ouderkoepel van het vrij onderwijs begrip voor de komende staking en de redenen daartoe.

Voorzien in opvang
Ouders maken met plezier de slogan ‘Samen school maken’ waar. Zij organiseren activiteiten ten voordele van de school, denken in de ouderraad en de schoolraad mee na over heikele punten, verrichten hand- en spandiensten… Zelfs in woelige tijden willen zij solidair zijn. Maar, vanuit dezelfde solidariteitsgedachte eisen de ouders dat scholen open zijn en in kwaliteitsvolle opvang voorzien tijdens de komende stakingsdag.

“Het is onaanvaardbaar dat ouders nu verlof zouden moeten nemen terwijl ze dit nodig hebben tijdens de grote vakantie om dan de opvangproblemen op te lossen.”

Informatie, overleg en duidelijke besluiten bepalen mee het succes en de gedragenheid van de komende stakingsdag in het onderwijs.

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven