Overlegthema's schoolraad

Documenten schoolraad

Documenten

Titel Omschrijving
Het gelijke-onderwijskansenbeleid in het secundair onderwijs Meer informatie over dit overlegthema Bekijken
Het beleid m.b.t. interne kwaliteitszorg (en de controle door de doorlichting / inspectie) Meer informatie over dit overlegthema Bekijken
Het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid van de school t.a.v. de leerlingen Meer informatie over dit overlegthema Bekijken
De vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten Meer informatie over dit overlegthema Bekijken
Infrastructuurwerken Meer informatie over dit overlegthema Bekijken
Het opstellen of wijzigen van het schoolreglement, het schoolwerkplan, het beleid op leerlingenbegeleiding en de afspraken over de samenwerking tussen de school en het clb Meer informatie over dit overlegthema Bekijken
Het beleid met betrekking tot experimenten en projecten Meer informatie over dit overlegthema Bekijken
De vaststelling van het nascholingsbeleid Meer informatie over dit overlegthema Bekijken
De opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door het schoolbestuur aangeboden vervoer Meer informatie over dit overlegthema Bekijken
Het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere schoolbesturen en met externe instanties Meer informatie over dit overlegthema Bekijken
Het studieaanbod Meer informatie over dit overlegthema Bekijken
De bepaling van het profiel van de directeur Meer informatie over dit overlegthema Bekijken