ABC

ABC

Een ABC van onderwijsjargon met uitleg op maat van ouders


PBD

Pedagogisch Begeleidingsdienst
De PBD staat in voor de begeleiding van scholen, leerkrachtenteams, directies, schoolbesturen… Elke koepel heeft een pedagogisch begeleidingsdienst.
De  opdrachten van de PBD zijn wettelijk geregeld. Zo zijn er taken die in eerste instantie het beleid van scholen moeten versterken en andere die vooral gericht zijn op de professionalisering van het onderwijspersoneel.

POAH

Permanent Onderwijs aan Huis
Een kind heeft vanaf 5 jaar recht op permanent onderwijs aan huis als het voldoet aan twee voorwaarden:
• Het door een beperking niet naar school kan
• Onderwijsbegeleiding aankan

Het kind moet een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs hebben.
Het is de inspectie die beslist of deze vorm van onderwijs wordt toegestaan. Het is eveneens de inspectie die een school voor buitengewoon onderwijs aanduidt, die het onderwijs zal organiseren. Dit is in principe de dichtstbijzijnde school. Er wordt rekening gehouden met de vrije schoolkeuze van de ouders.

POV

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen
Onderwijskoepel voor het provinciaal onderwijs.
Zie onderwijsnetten

Paramedici

Kinesitherapeut, logopedist, ergotherapeut

Praktijkles

Lessen waarin de praktijk aan bod komt en geoefend wordt. Stages maken een onderdeel uit van praktijklessen.

Feedback geven