ABC

ABC

Een ABC van onderwijsjargon met uitleg op maat van ouders


Eindtermen

Eindtermen zijn minimumdoelen die leerlingen op een bepaald ogenblik moeten bereiken:
• op het einde van het lager onderwijs
• op het einde van een graad in het secundair onderwijs
De eindtermen zijn bij decreet (bij wet) vastgelegd. Er zijn eindtermen op het gebied van:
• Kennis
• Inzicht
• Attitudes
• Vaardigheden

Erasmus+

Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa. Het geeft Europeanen (niet enkel studenten) de kans om in het buitenland te studeren, ervaring op te doen of als vrijwilliger actief te zijn.

Examencommissie

Zie Examencommissie basisonderwijs
Zie Examencommissie secundair onderwijs

Examencommissie Basisonderwijs

Wie geen getuigschrift basisonderwijs behaalde op school of huisonderwijs volgt, kan deelnemen aan de examens van de Examencommissie basisonderwijs.
De examens vinden elk jaar plaats in juni. Zowel inschrijven als deelnemen is gratis. Deelnemen kan vanaf het jaar waarin de leeftijd van 9 jaar bereikt wordt.

Examencommissie secundair onderwijs

Personen die geen getuigschrift of diploma van secundair onderwijs behaalde op school en die dit wel willen behalen, kunnen terecht bij de Examencommissie secundair onderwijs.
Dit traject verloopt in 4 stappen:
• Stap 1 – een verplichte infosessie
• Stap 2 - inschrijving voor een studierichting en betalen van inschrijvingsgeld
• Stap 3 - opmaak examenplanning en bereiding aan de hand van vakkenfiches
• Stap 4 – Afleggen van examens

Extra-muros-activiteit

Met extra-muros-activiteiten worden alle activiteiten bedoeld die plaatsvinden buiten de schoolmuren en georganiseerd worden voor één of meer leerlingengroepen. Deze activiteiten een deel van de dag, een hele schooldag of meerdere dagen inhouden (bijvoorbeeld: theaterbezoek, eindejaarsreis naar Rome…)

Eerste graad

De eerste graad omvat de eerste twee leerjaren in het secundair onderwijs. In de eerste graad is er een A-stroom en een B-stroom. In de eerste graad zijn er geen studierichtingen meer. Pas vanaf de tweede graad moet je kind een studierichting kiezen. De doelstelling van de eerste graad is om de leerlingen te oriënteren en voor te bereiden op een meer bewuste en gerichte studiekeuze in de tweede graad. Daarvoor moeten leerlingen kunnen ontdekken waar hun interesses en hun talenten liggen en hoe ze deze kunnen ontplooien. Daarnaast moeten ze een goede basisvorming verwerven die hen wapent voor het leven.

Feedback geven