ABC

ABC

Een ABC van onderwijsjargon met uitleg op maat van ouders


Finaliteit

Een finaliteit geeft aan waarop de studierichting de leerling voorbereidt:

- doorstromen naar het hoger onderwijs = doorstroomfinaliteit

- doorstromen naar de arbeidsmarkt = arbeidsmarktfinaliteit

- doorstromen naar hoger onderwijs en arbeidsmarkt = dubbele finaliteit

Flankerend onderwijsbeleid (FLOB)

Steden en gemeenten kunnen scholen versterken door acties te ontwikkelen in samenwerking met scholen en met andere lokale actoren. Ze kunnen dit in het kader van het flankerend onderwijsbeleid of kortweg FLOB. Dat beleid regelt de sociale voordelen die gemeenten kunnen en/of moeten toekennen en andere voordelen waar ze scholen mee kunnen ondersteunen. Niet in hun pedagogische rol, maar wel door hun flankerende maatregelen aan te bieden zodat ze zich kunnen focussen op hun kernopdracht. 

Feedback geven