VCOV-bevragingen & rapporten

Bevragingen & rapporten van de VCOV

Documenten

Titel Omschrijving
Bevraging voorzitters over de opdrachten en activiteiten van de ouderwerking Infographic met de belangrijkste resultaten van de bevraging (maart 2024) Bekijken
Persbericht: Schoolrekening blijft ouders kopzorgen baren (20/8/2023) Persbericht nav een bevraging van ouders waaruit blijkt dat de schoolkosten stijgen en dat ouders zich zorgen maken over de schoolfactuur. Bekijken
Persbericht: Geen les, geen examen?! (12/6/2023) Persbericht over de bevraging van ouders over het lerarentekort, gekoppeld aan het schrappen of aanpassen van examens en evaluaties Bekijken
Bevraging lerarentekort: infographic Bijna 1000 ouders lieten in juni 2023 hun stem horen over het lerarentekort en de gevolgen hiervan voor hun kind. Ouders geven ook tips voor scholen om om te gaan met dat lerarentekort. De resultaten van de bevraging werden verwerkt in een infographic. Bekijken
Infographic rapport bevraging ouders over middageten op school Infographic met de belangrijkste resultaten Bekijken
Persbericht: Kinderen met honger op school kunnen niet leren (26/3/2023) Persbericht over de bevraging van ouders over het middageten op school Bekijken
Rapport bevraging ouders over middageten op school Rapport over de bevraging van ouders over het middageten op school Bekijken
Bevraging de impact van corona Welke impact hadden 2 coronaschooljaren op het onderwijs? Ouders geven hun mening over leerachterstand, schoolkosten, het lerarentekort, de ouderwerking, welbevinden en over de communicatie tussen ouders en school. Bevraging van 1023 ouders (juni 2022) Bekijken
Ouders en speelplaats Wat vinden ouders van de speelplaats? En is de ouderwerking betrokken bij speelplaatsprojecten? Resultaten van bevraging van mei 2022 Bekijken
Infographic: bevraging inkorten zomervakantie (7 nov 21) Wat vinden ouders van een eventuele reorganisatie van de indeling van het schooljaar? Bevraging van 14014 ouders (oktober 2021) Bekijken
Rapport bevraging inkorten van de zomervakantie Wat vinden ouders van een eventuele reorganisatie van de indeling van het schooljaar? Bevraging van 14014 ouders (oktober 2021) Bekijken
Bevraging conceptnota leersteun Resultaten van een bevraging bij ouders over de conceptnota leersteun (juli 2021). Bekijken
Bevraging Vlaamse toetsen - juni 2021 In juni 2021 vroegen we aan ouders hoe zij over de Vlaamse toetsen dachten. De meningen van ouders over de Vlaamse toetsen zijn verdeeld. Bekijken
Een half schooljaar coronacrisis - februari 2021 Bevraging om de stand van zaken op te maken na een half jaar onderwijs in coronatijden. Bekijken
Cijfers en grafieken bevraging van ouders over start van het nieuwe schooljaar - 16 sept 20 Cijfers en grafieken Bekijken
Bevraging van ouders over start van het nieuwe schooljaar - 16 sept 20 De VCOV ging na hoe ouders uit het vrij onderwijs de start van dit bijzondere schooljaar ervaren hebben. Bekijken
Bevraging van ouders over start van het nieuwe schooljaar - 17 juni 20 De VCOV stelde een bevraging op om na te gaan hoe ouders de start van het nieuwe schooljaar zien. Bekijken
Bevraging van ouders over ervaringen tijdens eerste lesdagen - 19 mei 2020 Ervaringen van ouders na de heropstart van de lessen op school Bekijken
Bevraging van ouders over herexamens in het secundair onderwijs Bevraging van de VCOV-reflectiegroep in januari 2020 over herexamens in het secundair onderwijs. Bekijken
Bevraging van ouders over smartphonegebruik en studieresultaten Bevraging van de VCOV-reflectiegroep in oktober 2019 ter ondersteuning van een onderzoek van leerlingen VTI Spijker Hoogstraten Bekijken