Persbericht: Kinderen met honger op school kunnen niet leren (26/3/2023)

Zoeken

Kinderen met honger op school kunnen niet leren

Uit een bevraging van de VCOV, ouderkoepel voor het vrij onderwijs, blijkt dat ouders vragende partij zijn voor middageten op school. De meningen zijn verdeeld over wiens taak het is om dit aanbod te voorzien. Ouders verwachten niet dat het gratis is. Voor kinderen die in armoede opgroeien willen de meeste ouders wel een gratis aanbod. Kinderen met honger op school kunnen immers niet leren.

“Veel ouders vinden dat kinderen ’s middags op school een kom verse soep moeten kunnen krijgen. Of de school in West-Vlaanderen of in Limburg ligt maakt niet uit. ’t Is toch niet dat ze aan de ene kant van het land meer belastingen betalen dan aan de andere kant? Ook de situatie van het gezin mag er niet toe doen.”
- Karolien Bouchet, directeur onderwijs VCOV -

De VCOV organiseerde in februari 2023 een online bevraging bij ouders over het middageten op school. De ouderkoepel voor het vrij onderwijs wilde nagaan of ouders vragende partij zijn voor een (warm) middagmaal op school en of ze bereid zijn hiervoor te betalen. Meer dan 2700 ouders lieten hun stem horen.

Een eerste, verrassende conclusie is dat er momenteel grote regionale verschillen zijn. Kinderen die in West-Vlaanderen naar school gaan, kunnen daar in 9 op de 10 scholen een (warm) middagmaal nuttigen door de school aangeboden. In Limburg is dat in minder dan 1 op 10 scholen het geval. Over het algemeen wordt in de helft van de Vlaamse scholen middageten voorzien voor de leerlingen. In het basisonderwijs is dat meestal een warme maaltijd. In het secundair onderwijs worden er ook vaak belegde broodjes aangeboden.   

2 op 3 ouders wiens kinderen geen middageten krijgen op school, zouden wel willen dat er een aanbod is. Een warme maaltijd op school zou voor minder stress bij werkende ouders zorgen. Bijna 80% van de ouders zou ook al blij zijn met soep op school.

Ouders zijn over het algemeen vrij tevreden over het huidige aanbod, nl. 7,4 op een schaal van 10. Als er klachten zijn, gaan die vooral over de kwaliteit, de voedingswaarde, de hoeveelheid en het (geen) rekening houden met allergieën en voedingsgewoonten zoals vegetarisch eten of halal. De kostprijs is een bezorgdheid, maar ouders vinden het normaal dat ze betalen voor het middageten.

In amper 1% van de scholen is het aanbod gratis. De meeste ouders betalen tussen de 3 en de 5 euro. Of de kostprijs van het middagtoezicht hier mee inbegrepen is, kan niet gezegd worden op basis van de resultaten. Het is wel duidelijk dat ouders in het basisonderwijs minder betalen voor het middageten dan in het secundair onderwijs.

De helft van de ouders vindt het de taak van de school om middageten te voorzien, al zijn er regionale verschillen. Ouders kijken niet alleen naar de school, maar ook naar lokale besturen, OCMW’s, … Vrijwilligers kunnen zeker helpen volgens ouders. Specifiek voor kinderen die in armoede opgroeien, vinden meer dan 7 op 10 ouders dat zij op school gratis middageten moeten kunnen krijgen. Bijna alle ouders (96%) zijn akkoord met de stelling dat kinderen met honger op school niet kunnen leren.  


Klik hier voor het rapport.

Klik hier voor de infographic.

Klik hier voor het standpunt van de VCOV.

VCOV, maart 2023


Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven