Voorbeelddocumenten

Hier kan je modeldocumenten vinden

Documenten

Titel Omschrijving
Model engagementsverklaring internaten - ouders Voorbeeld van engagementsverklaring voor internaten Bekijken
Affiche project propere schooltoiletten Voorbeeldaffiche voor ouderwerkingen die een actie opzetten rond propere schooltoiletten. Bekijken
Projectdossier Een voorbeeld van een dossier voor een project Bekijken
Project werkelijke kosten Overzicht werkelijke kosten project Bekijken
Projectbudget voorbeeld document begroting Bekijken
Model informatienota Voorbeeld voor organisaties die met vrijwilligers werken om te voldoen aan de informatieplicht. Bekijken
Model privacyverklaring ouderwerking Een privacyverklaring geeft ouders informatie over welke gegevens de ouderwerking verzamelt en waarvoor de gegevens gebruikt worden, conform de GDPR of AVG. Bekijken
Model van overeenkomst bij een schenking of gift Voorbeelddocument Bekijken
Bedankbrief ouders Eenvoudig voorbeeld van een brief om ouders te bedanken die geholpen hebben op school Bekijken
Bevraging voor ouders over de schoolwerking in het secundair onderwijs Voorbeeld van een ouderbevraging om na te gaan hoe tevreden ouders zijn over de schoolwerking. Bekijken
Bevraging voor ouders over de schoolwerking in het basisonderwijs Voorbeeld van een ouderbevraging om na te gaan hoe tevreden ouders zijn over de schoolwerking. Bekijken
Startpagina met voorbeelden van bevragingen Via een bevraging kom je te weten wat ouders vinden over de school of over de ouderwerking. In het overzicht op deze startpagina vind je per doelgroep voorbeelden ter inspiratie. Bekijken
Voorbeeldbrief voor verkiezingen ouders voor schoolraad Als de ouderraad ervoor kiest geen ouders af te vaardigen naar de schoolraad, of als er geen ouderraad is, organiseert het schoolbestuur verkiezingen onder alle ouders. Deze voorbeeldbrief kan het schoolbestuur bezorgen aan de ouders van de school. Bekijken
Voorbeeld presentatie om de ouderwerking voor te stellen Voorbeeld presentatie om de ouderwerking voor te stellen Bekijken
Affiche ouderwerking ledenwerking Affiche ouderwerking ledenwerking Bekijken
Geboortekaartje ouderwerking Geboortekaartje ouderwerking Bekijken
'Template visie ouderraad’ voor de discussiegroepen ‘Template visie ouderraad’ voor de discussiegroepen Bekijken
Voorbeeld bevraging over de ouderwerking Voorbeeld bevraging over de ouderwerking Bekijken
Model sponsoringsovereenkomst VCOV heeft een voorbeeldmodel van sponsoringovereenkomst. Link naar meer informatie voor scholen en ouderwerkingen over reclame en sponsoring, giften, schenkingen en fiscale attesten. Bekijken
Huishoudelijk reglement ouderraad Huishoudelijk reglement ouderraad - Model - voorbeeld Bekijken