Omschrijving

In dit webinar getuigen twee scholen (een basisschool en secundaire school) over hun oudervriendelijke schoolkostenbeleid. Hoe is dat beleid tot stand gekomen? Voor welke uitdagingen kwamen zij te staan? Welke tips hebben deze scholen voor andere scholen of ouderwerkingen?

De VCOV licht bovendien tips en goede voorbeelden over communicatie toe. Nuttig materiaal van de VCOV en van externen zullen worden toegelicht. Na dit webinar hebben schoolteams en leden van ouderwerkingen heel wat ideeën, tips en goede voorbeelden in handen om zelf aan de slag te gaan met het thema schoolkostenbeleid.

Informatie:
  • 16/01/2025
  • 20:00 - 21:30
  • online
    / online