Lokaal overlegplatform - LOP

LOP: lokaal overlegplatform

In lokale overlegplatforms (LOP’s) helpen lokale partners de gelijke onderwijskansen van jongeren in een regio realiseren.

In een LOP vergaderen vertegenwoordigers van alle scholen uit een gemeente of regio en hun partners: CLB’s, ouders en leerlingen, lokale partners, organisaties van migranten en armen, integratiecentra, onthaalbureaus voor nieuwkomers en schoolopbouwwerk. Zij maken er samen afspraken, zodat alle leerlingen gelijke onderwijskansen krijgen.

Het LOP kan ook bemiddelen in moeilijke situaties. Zo zal het LOP ouders helpen als een school weigert om hun kind in te schrijven.

Bevoegdheden:
Het lokaal overlegplatform heeft minstens volgende opdrachten:
•    opmaken van een omgevingsanalyse inzake ongelijke onderwijskansen binnen het werkingsgebied;
•    afspraken maken inzake de algemene doelstellingen van dit decreet;
•    afspraken maken inzake de opvang, het aanbod en de toeleiding van leerlingen naar het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers;
•    berekenen van de relatieve aanwezigheid in het werkingsgebied;
•    afspraken maken inzake het uitoefenen van de bemiddelingsbevoegdheid en de opvang van leerlingen na een weigering of een doorverwijzing;
•    bemiddelen inzake het recht op inschrijving;
•    vastleggen van de werking van het lokaal overlegplatform in een huishoudelijk reglement.
Een lokaal overlegplatform kan beslissen om bijkomende opdrachten op te nemen.

Er zijn LOP's voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs. In totaal zijn er 70 LOP’s over heel Vlaanderen.

Meer info? Klik hier (AgODi) en op de VCOV-website.

Relevantie voor ouders

De ouders worden in het gelijke onderwijskansendecreet als een belangrijke betrokken partij gezien. Zowel bij het inschrijvingsrecht als bij het overleg dat hieromtrent gebeurt in de lokale overlegplatforms. Vanuit die betrokkenheid kunnen ouders als evenwaardige partners meewerken in het lokaal overlegplatform. Hun rol is om hun achterban te vertegenwoordigen. Hiermee worden alle ouders uit het vrije net uit het werkingsgebied van het lokaal overlegplatform bedoeld. Een eerste stap om te weten wat ouders uit het werkingsgebied denken is voeling hebben met de ouders uit de eigen school. Daarnaast zijn ook de contacten met andere ouderverenigingen belangrijk.

Kandidaat?

Interesse:
-    In het onderwijslandschap?
-    In schooloverstijgend nadenken voor alle ouders?
-    In de realisatie van de gelijke onderwijskansen van jongeren in de regio?
-    Deel uitmaken van een groep gemotiveerde ouders?
-    In netwerken?
Heb je volgende Profiel?
-    Het vertegenwoordigen van de stem van alle ouders
-    Betrokken bij de ouderwerking/schoolwerking/regionale werking
-    Bereid om je te verplaatsen naar vergaderingen en netwerkmomenten
-    Opbouwen en onderhouden van een netwerk
-    Bereid om kennis op te doen over de gelijke onderwijskansen in de regio


Aarzel dan niet en stuur je kandidatuur naar de VCOV
Klik hier en vul het formulier in


Op de hoogte blijven?

Jouw mening telt

Het kan geen kwaad om een dagje vroeger op vakantie te vertrekken op het einde van het schooljaar. Akkoord of niet akkoord?

Heeft u een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven