Diocesane Planificatie- en Coördinatie Commissie - DPCC

DPCC

Ouders zetten zich op verschillende niveaus in voor de belangen van kinderen en jongeren. Sommige ouders zijn voornamelijk betrokken bij het onderwijs aan hun eigen kind, andere overstijgen dit door ook betrokken te zijn bij klas- en schoolactiviteiten. Deze ouders vinden we vaak terug in een ouderwerking. Een beperktere groep ouders engageert zich in de schoolraad op het niveau van de school of in het medezeggenschapscollege op het niveau van de scholengemeenschap.

Weinig ouders weten dat zij op het niveau van het bisdom (of diocees) vertegenwoordigd zijn. Deze kerkrechtelijk afgebakende gebieden staan onder het bestuur van een bisschop. Per bisdom gebeurt de planning en coördinatie van het katholiek onderwijsaanbod in de Diocesane Planificatie en CoördinatieCommissie (DPCC).

Per bisdom is er een DPCC voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs (DPCC-BaO) en een DPCC voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs (DPCC-SO).

De DPCC heeft volgende bevoegdheden:
1. Planning van het onderwijsaanbod
Wanneer een schoolbestuur plannen heeft in verband met het oprichten of sluiten van scholen, moet het hiervoor een gemotiveerde aanvraag indienen bij de DPCC. Concreet gaat het bijv. over de oprichting van een specialisatiejaar, de herstructurering van scholen…
 
2. Wijziging schoolbesturen
De DPCC heeft het recht om advies te geven over de wijzigingen van schoolbesturen, bijv. bij de oprichting van een nieuwe vzw, fusie of splitsing van schoolbesturen…

3. Coördinatieopdracht
De DPCC waakt over de werking van de scholengemeenschappen en de coördinatie tussen scholen/scholengemeenschappen. Zo informeert de DPCC over het centraal en diocesaan planningsbeleid en legt de grenzen vast van de scholengemeenschappen. Bij onvoldoende onderling overleg of wanneer er geen consensus bereikt wordt, kan de DPCC een bemiddelende rol spelen.

4. Overleg met officiële instanties
Wanneer schoolbesturen overleg plegen met instanties die niet gebonden zijn aan de planningsprocedure van het katholiek onderwijs, informeren ze hier de DPCC over. De DPCC brengt dan een tussentijds advies uit.

Meer info vind je op deze pagina.

Relevantie voor ouders

Ouders komen in eerste instantie in aanraking met DPCC-materie als het betrekking heeft op de eigen school, bijv. wanneer het 5e en 6e leerjaar naar een andere locatie verhuizen, een vestiging gesloten wordt, een nieuwe studierichting wordt aangeboden… Dergelijke plannen worden op de schoolraad, en hieraan voorafgaand op de ouderraad, besproken.

Op het niveau van de scholengemeenschap wordt de rationele planning geagendeerd op het medezeggenschapscollege. Dit participatieorgaan is enkel nog verplicht als één van de geledingen erom vraagt. De zaken die er besproken worden belangen ouders nochtans aan!

De oprichting of afschaffing van scholen, vestigingen, studierichtingen… heeft gevolgen voor andere scholen in de buurt of in de regio.

In elke DPCC is plaats voor vier vertegenwoordigers van de ouders. De DPCC BaO komt ongeveer een tweetal keer per schooljaar samen, de DPCC SO iets meer naargelang de aanvragen. Aarzel niet om meer informatie te vragen als je interesse gewekt is.

Kandidaat?

Interesse:
-    In het onderwijslandschap?
-    In schooloverstijgend nadenken voor alle ouders?
-    In de structuur, de planning en coördinatie van het katholiek onderwijsaanbod?
-    Deel uitmaken van een groep gemotiveerde ouders?
-    In netwerken?

Heb je volgende profiel?
-    Het vertegenwoordigen van de stem van alle ouders
-    Betrokken bij de ouderwerking/schoolwerking
-    Bereid om je te verplaatsen naar vergaderingen en netwerkmomenten
-    Opbouwen en onderhouden van een netwerk
-    Bereid om kennis op te doen over onderwijsstructuren


Aarzel dan niet en stuur je kandidatuur naar de VCOV
Klik hier en vul het formulier in

Op de hoogte blijven?

Jouw mening telt

Het kan geen kwaad om een dagje vroeger op vakantie te vertrekken op het einde van het schooljaar. Akkoord of niet akkoord?

Heeft u een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven