Medezeggenschapscollege

Oprichting van het medezeggenschapscollege

De schoolraden van eenzelfde scholengemeenschap kunnen samen een medezeggenschapscollege oprichten als tenminste één schoolraad hierom vraagt. In het medezeggenschapscollege zijn alle onderliggende schoolraden vertegenwoordigd, ook als maar één schoolraad de oprichting vraagt.


Bevoegdheden van het medezeggenschapscollege

De scholengemeenschap is verplicht om het medezeggenschapscollege te raadplegen wanneer ze beslissingen op het niveau van de scholengemeenschap voorbereidt over aangelegenheden die de vertegenwoordigde geledingen aanbelangen, bv.

 • het studieaanbod en het (al dan niet) aanbieden van bepaalde studierichtingen in het secundair onderwijs

 • de studiekeuzebegeleiding in het basisonderwijs

 • schoolkosten

 • extra-murosactiviteiten en meerdaagse schoolreizen

 • bouwdossiers en onderhoud gebouwen

 • afspraken met betrekking tot opendeurdagen, verlofdagen…

 • schoolverlaten tijdens middagpauzes in het SO


Bij beslissingen over:

 • de ordening van een rationeel onderwijsaanbod, en

 • beslissingen over leerlingenoriëntering en -begeleiding

moet deze raadpleging onder de vorm van overleg verlopen.


Werking van het medezeggenschapscollege

De oprichting van het medezeggenschapscollege wordt geregeld via een overeenkomst tussen de verschillende schoolraden van de scholengemeenschap. De overeenkomst geldt voor de duur van het mandaat van de betrokken schoolraden.

In de overeenkomst staan de afspraken over:

 • de vertegenwoordiging van de verschillende schoolraden,

 • de wijze waarop de bevoegdheden worden uitgeoefend, en

 • de voorwaarden waaronder de overeenkomst vroegtijdig beëindigd kan worden (bv. als alle schoolraden uit het medezeggenschapscollege willen stappen of als de scholengemeenschap een andere samenstelling krijgt).

Op de hoogte blijven?

Jouw mening telt

Het kan geen kwaad om een dagje vroeger op vakantie te vertrekken op het einde van het schooljaar. Akkoord of niet akkoord?

Heeft u een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven