Alle ouders betrekken

Communicatie als basis voor ouderbetrokkenheid en participatie

Goed communiceren met elkaar is belangrijk.  De VCOV heeft heel wat interessante info en documentatie over communicatie. Wil je graag iedereen bereiken en ben je op zoek naar tips voor ouders en ouderwerkingen? Of wil je meer weten over communiceren via brugfiguren? Vraag je je af wat je kan doen om helder te communiceren met anderstalige ouders? Of ben je op zoek naar tips voor het schoolteam? 

Wij leggen alles voor jou samen op deze tafel! Klik op de gele hotspots om door te klikken.

Een representatieve ouderraad

De overheid heeft een inspanningsverplichting ingeschreven om maatschappelijk kwetsbare groepen beter te betrekken bij het schoolbeleid. Het is voor alle betrokkenen bij de school een opdracht om te streven naar een weerspiegeling van de schoolpopulatie in de participatieorganen. Alle leerlingen, ouders en personeelsleden moeten de kans krijgen om te participeren. Zowel de school- als de ouderraad hebben de mogelijkheid om ervaringsdeskundigen en experten te betrekken, maar er is meer nodig.

Moeilijk bereikbare ouders

Wie zijn de moeilijk bereikbare ouders op school? In de eerste plaats worden vaak kansarme ouders, ouders die het Nederlands niet goed beheersen en ouders met een migratie-achtergrond genoemd. Maar ook ouders in nieuw samengestelde gezinnen of drukbezette ouders kunnen weinig voeling hebben met de school van hun kinderen. Ze komen niet aan de schoolpoort en zijn afwezig op toonmomenten overdag.

Klik hier voor onze brochure ‘Moeilijk bereikbare ouders’.

Methodieken om alle ouders te betrekken

Een goede band met de achterban is essentieel voor een geslaagde ouderwerking. Activiteiten organiseren die aanspreken, de mening van alle ouders te weten komen, bezorgdheden van ouders aankaarten... Het is niet vanzelfsprekend. Daarom vind je hier methodieken om alle ouders te betrekken. De methodieken zijn gebundeld in de brochure Sterke schOUDERS - goed overleg.

METHODIEKEN OM IDEEËN TE VERZAMELEN

  • Bevragingen: de mening van ouders achterhalen via een enquête
  • Carrousel: methodiek om nieuwe ideeën te verzamelen
  • Focusgroep: een gericht groepsinterview met ouders
  • High Five: methodiek om eens op een andere manier met elkaar in gesprek te gaan
  • Koffiemoment: een laagdrempelige manier om ouders te betrekken
  • Oudertafels: ouders praten met elkaar over de school van hun kinderen
  • Papier scheuren: methodiek om in gesprek te gaan over het belang van goede communicatie in de ouderwerking of tussen ouders en school OOK DIGITAAL MOGELIJK!
  • Postkaarten: aan de hand van postkaarten een gesprek voeren over de ouder- of schoolwerking OOK DIGITAAL MOGELIJK!
  • Vul maar aan: methodiek om via aanvuloefeningen inzichten, meningen en standpunten te delen OOK DIGITAAL MOGELIJK!
  • World café: methodiek om kennis en inzichten te delen over bepaalde onderwerpen


METHODIEKEN OM TOT ADVIEZEN TE KOMEN EN/OF EEN PROBLEEM AAN TE PAKKEN

METHODIEKEN OM DRAAGVLAK TE CREËREN


Op de hoogte blijven?

Jouw mening telt

Het kan geen kwaad om een dagje vroeger op vakantie te vertrekken op het einde van het schooljaar. Akkoord of niet akkoord?

Heeft u een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven